StoryEditor

Podatek rolny za 2024 rok: rolnicy dostaną zwrot pieniędzy? Jest projekt ustawy!

Ministerstwo rolnictwa proponuje, aby podatek rolny za 2024 r. pozostał na poziomie z zeszłego roku. Rząd uzasadnia to wzrostem cen żyta, który służy do wyliczenia stawek podatku oraz ogólnym wzrostem kosztów produkcji rolnej. Wiemy także jak będzie wyglądać zwrot części podatku rolnego!
02.04.2024., 13:00h

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację o „projekcie ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r.”.

Jak ustala się podatek rolny?

Jak przypomina ministerstwo rolnictwa przyjmowaną do ustalenia podatku rolnego średnią cenę skupu żyta określa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Jaki podatek w 2024 roku?

 - Z uwagi na to, że GUS ogłosił za 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2023 r. cenę żyta wyższą niż w poprzednim roku o 21 % uwzględniając wzrost kosztów produkcji rolnej, głównie nośników energii i nawozów, jest zasadne pozostawienie wysokości podatku rolnego na poziomie roku 2023 – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

Jakie sa zasady zwrotu części podatku rolnego?

W projekcie ustawy proponuje się także zwrot części podatku rolnego w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy w cenie przyjętej do naliczania podatku rolnego w 2024 r. i przyjętej w 2023 r. oraz ilości ha przeliczeniowych określonych w nakazie podatkowym lub deklaracji podatkowej.

Zwrot podatku będzie następował w formie kompensaty części podatku rolnego przypadającej do zapłaty czwartej racie podatku rolnego, której płatność przypada do dnia 15 listopada 2024 r. albo w formie zwrotu części podatku rolnego w całości zapłaconego do dnia złożenia wniosku, który to zwrot będzie następował bez zbędnej zwłoki.

Obietnice ministra Siekierskiego w zakresie podatku rolnego

Utrzymanie podatku rolnego w 2024 r. na poziomie z poprzedniego roku to jedno z żądań protestujących rolników. Minister Czesław Siekierski obiecał to protestującym na polsko – ukraińskiej granicy rolnikom z Podkarpackiej Oszukanej Wsi jeszcze w styczniu. Rolnicy byli już zaniepokojeni, że od tego czasu nic się nie działo w tej sprawie.

– Obecnie w gminach wystawiono nakazy płatnicze i zbliża się termin opłaty pierwszej raty. Rolnicy są zaniepokojeni, że do tej pory nie ma na ten temat informacji i skończy się na obietnicy – pisał jeszcze w lutym do ministra Siekierskiego Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Do kiedy rolnicy muszą zapłacić podatek rolny?

Tymczasem, zgodnie z przepisami w tym roku rolnicy powinni zapłacić podatek rolny w czterech ratach do:

  • 15 marca,
  • 15 maja,
  • 15 września,
  • 15 listopada.

Do czasu uchwalenia nowej ustawy tzreba płacić podatek rolny w ratach wg stawek uchwalonych w danej gminie.

image

Podatek rolny: jak złożyć wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku?

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 07:28