StoryEditor

Polski rolnik może dzierżawić grunty rolne w Ukrainie? Rusza program Land Bank

Nawet na okres 25 lat zagraniczni inwestorzy (także z Polski) będą mogli wziąć w dzierżawę grunty rolne na terenie Ukrainy w ramach programu Land Bank. Na jakich warunkach jest to możliwe?
25.05.2024., 13:43h

Polskie ministerstwo rolnictwa poinformowało, że inwestorzy zagraniczni *także z Polski) mają możliwość udziału w trwającym procesie prywatyzacyjnym ukraińskiego mienia państwoweo. Nie chodzi jednak o zakup ziemi, bo ten obecnie nie jest możliwy obcokrajowców w Ukrainie, ale o dzierżawę długoterminową. Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg działań prywatyzacyjnych w Ukrainie jest Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy.

Dzierżawa ziemi w programie Land Bank

Jak informuje MRiRW, w ramach tzw. programu Land Bank (Bank Ziemi), prowadzonego przez Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy, będzie możliwa również długoterminowa dzierżawa gruntów rolnych należących do tego państwa. Jest to możliwe na 2 sposoby:

  • na okres 25 lat - w przypadku dzierżawy gruntów pod uprawy wieloletnie,
  • na okres 14 lat – w przypadku dzierżawy gruntów pod uprawy jednoroczne.

Jak działa Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy?

Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy (SFPU) odpowiada za gospodarowanie zasobami nieruchomości należących do tego kraju. Kieruje nim Vitalij Koval, który odpowiada także za nowy projekt SFPU pod nazwą Land Bank.Jego celem jest zagospodarowanie nieruchomości rolnych znajdujących się w zasobach Ukrainy dla inwestorów zagranicznych.

W tym tygodniu Zespół SPFU pod przewodnictwem Vitalija Kovala spotkał się z wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Najwyższej Ukrainy Oleksiijem Movchanem, członkami Zarządu JSC Prozorro.Sales oraz przedstawicielem projektu Soera.

- SPFU zasadniczo kształtuje politykę właścicielską. Czas przełamać stereotypy i zacząć wdrażać nowe paradygmaty, korzystając z doświadczeń naszych zagranicznych partnerów. Obecnie zespół SPFU analizuje doświadczenia 20 krajów, a najbardziej odpowiednie modele znajdują się w Polsce, Francji i Szwecji - mówił Vitalij Koval podczas spotkania.

Ocena państwowych aktywów pod kątem sprzedaży i dzierżawy

Przedstawiciele SPFU podzielili się wstępnymi wynikami oceny i selekcji (analizy przekazywanych obiektów pod kątem ich zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej i obecności płynnych aktywów) przedsiębiorstw państwowych. Jak dotąd  poddano jej 1183 przedsiębiorstwa państwowe w Ukrainie. Na podstawie wyników zostaną podjęte decyzje dotyczące przyszłych działań każdego przedsiębiorstwa. Chodzi konkretnie o określenie, czy nadaje się ono do ogłoszenia upadłości, likwidacji czy prywatyzacji.

Bank Ziemi rusza latem 2024 roku

We współpracy z innymi agencjami uczestnicy spotkania w SPPU przedstawili mechanizmy wdrażania i wymagane zmiany legislacyjne. Z ich wypowiedzi wynika, że Fundusz przeprowadził już prace przygotowawcze: inwentaryzację państwowego majątku gruntowego, określenie części należącej do Funduszu oraz ustalenie listy przedsiębiorstw, których grunty w pierwszej kolejności zostaną zlicytowane w celu dzierżawy.

Projekt ma umożliwić rolnikom dostęp do państwowego rynku gruntów rolnych za pośrednictwem aukcji internetowych. Zapewni to wartość rynkową dzierżawy, która będzie uzależniona od lokalizacji, jakości gleby i dostępności infrastruktury, przy cenie wywoławczej wynoszącej 12% normatywnej wyceny gruntu.

Program Bank Ziemi ma zostać uruchomiony latem tego roku.

oprac. bcz na podst MRiRW oraz SPFU

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 13:25