StoryEditor

Rolnicy dostaną ponad 27 mln zł z Funduszu Ochrony Rolnictwa

Rolnicy otrzymają ponad 27 mln zł z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ich straty z tytułu sprzedaży produktów rolnych do punktu skupu, który zbankrutował, zostaną zrekompensowane w 100%.
21.05.2024., 11:41h

Na podstawie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa minister rolnictwa corocznie określa do 31 maja, w drodze rozporządzenia, procentową stawkę wysokości rekompensaty. Bierze pod uwagę sumę kwot wierzytelności wynikających ze złożonych przez rolników wniosków o przyznanie tej rekompensaty za poprzedni rok oraz wysokość środków finansowych zgromadzonych na Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Ilu rolników złożyło wnioski do FOR?

Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na dzień 3 kwietnia 2024 r. do oddziałów terenowych KOWR wpłynęło 890 wniosków o przyznanie rekompensaty w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa na kwotę 40,6 mln zł. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosków i ustaleniu wniosków z brakami formalnymi do realizacji pozostało 661 wniosków na kwotę 27,4 zł.

W świetle powyższego w projekcie rozporządzenia proponuje się ustalenie stawki rekompensaty w wysokości 100% zgłoszonych należności wobec podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r. 

image

Mleczarze: zlikwidować Fundusz Ochrony Rolnictwa! Powodów jest wiele

Skąd pieniądze na kontach FOR?

W 2024 r. wypłata rekompensat będzie realizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ze środków dotacji celowej przekazanej KOWR na ten cel przez MRiRW na podstawie zawartej umowy w kwocie 27,5 mln zł, czyli w kwocie w pełni pokrywającej rekompensaty, o które zawnioskowali producenci rolni w 2024 r.

Jak problem został rozwiązany w innych krajach?

W niektórych państwach członkowskich OECD/UE są stosowane ubezpieczenia  przychodów rolniczych. Ubezpieczenia utraty przychodów z powodu utraty plonów funkcjonują w Austrii, Luksemburgu, Hiszpanii, we Włoszech oraz Francji.

Na rynku pojawiają się również ubezpieczenia indeksowane (index insurances), stosowane także w ubezpieczeniach przychodów, które są oparte o odpowiedni wskaźnik dla danego terytorium (np. gminy). Wówczas podstawę ubiegania się o odszkodowanie stanowi wykazanie, że miał miejsce spadek plonów lub przychodów (iloczyn plonu i ceny) na określonym terytorium kraju poniżej przyjętego progu.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 18:36