StoryEditor

Rząd sięga po zaskórniaki - pracownicy ARiMR, KOWR, KRUS, ODR i COBORU dostaną dodatkowe wynagrodzenia

Pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy pomagali rolnikom w wypełnianiu nowych wniosków o dopłaty bezpośrednie i ekoschematy otrzymają za swoją dodatkową prace dodatkowe wynagrodzenie. Ale to nie jedyne zmiany planach finansowych. Pieniądze trafią także do innych rolniczych agencji i instytucji. 
31.08.2023., 21:08h

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła wnioski dotyczące zmian w rezerwach budżetowych, które będą miały wpływ na rolnictwo. Oraz szereg zmian w planach finansowych na 2023 r. m.in:

  • Funduszu Administracyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  • Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Więcej pieniędzy dla doradców z ODR-ów

I tak pierwszy wniosek dotyczył przesunięcia kwoty 23,5 mln zł z rezerwy celowej Fundusz Gwarancji w Rolnictwie na wydatki przeznczone dla wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego na realizację działania polegającego na pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.

- Te środki są przeznaczone na to, aby Ośrodki Doradztwa Rolniczego pomagały rolnikom wypełniać wnioski na dopłaty bezpośrednie, w tym ekoschematy. Dzięki tym środkom rolnikom jest łatwiej a ekoschematy zostały złożone w sposób prawidłowy w odpowiednim terminie. Od początku zapowiadaliśmy, że ponieważ jest nowa forma dopłat bezpośrednich to będzie wsparcie bezpłatne dla rolników z ODR-ów. A środki o których mówimy są przeznaczone dla pracowników ODR za wykonaną dodatkową pracę – tłumaczył wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Kolejny wniosek dotyczył przeznaczenie 665 tys. zł także z rezerwy Fundusz Gwarancji w Rolnictwie na inwestycje w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  (wiaty i ring dla zwierząt ) i Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (prace budowlane).

Oba wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez sejmową komisję finansów publicznych.

Dodatki do pensji dla pracowników KRUS, KOWR, COBORU i ARiMR

Zmiany w Funduszu Administracyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego polegają m.in. skierowaniu kwoty 6 mln zł na wypłatę jednorazowego wydatku motywacyjnego za szczególne zaangażowanie w prace.

 Zmiany w planie finansowym ARiMR polegają na zmianie limitów na wydatki dotyczące pozycji wynagrodzenie i składki o kwotę 15 mln zł.

- Powyższe środki zostaną przeznaczone w 2023 r. dla pracowników Agencji na wypłatę dodatku specjalnego za zwiększony zakres zadań nałożonych na Agencję w bieżącym roku – powiedział

Z kolei 3,4 mln zł zostanie przeznczonych na jednorazowe nagrody dla pracowników  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pieniądze będą pochodzić z zaoszczędzonych pieniędzy na działanie „Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne”.  

I wreszcie komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała zmiany w planie finansowym Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. O 528 tys. zł wzrosną tam wydatki na wynagrodzenia, a konkretnie na wypłatę jednorazowej premii.

wk
Fot. Envato Elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. maj 2024 13:24