StoryEditor

Sejm wzywa KE do zatrzymania importu produktów rolnych z Rosji i Białorusi

Prezydium Sejmu przygotowało projekt uchwały z wezwaniem Komisji Europejskiej do nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE. Zdaniem posłów niezbędne jest także unormowanie relacji handlowych z Rosją oraz weryfikacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu.
07.03.2024., 17:11h

Wicemarszałek Niedziela: Leczmy przyczyny a nie tylko skutki

- Od 2023 r. widzimy ogromny narastający problem, który nie został rozwiązany a który narasta. Dzisiejsze protesty są tylko tego konsekwencją. Stąd przygotowany projekt uchwały, która wskazuje, że przyczyną tego wszystkiego jest gra Rosji i Białorusi. Więc leczmy przyczyny a nie tylko skutki – mówiła w środę na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.

W uchwale stwierdzono, że import żywności i produktów rolnych z Rosji i Białorusi w dalszym ciągu generuje ogromne dochody dla producentów, handlowców i budżetów tych państw.

- Naszym moralnym obowiązkiem jest zaprzestanie handlu, który może bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do wzmocnienia zdolności Rosji i wspierającej jej Białorusi do kontynuowania wojny z Ukrainą. Tym bardziej, że rosyjski import może zawierać zboża skradzione z okupowanych terytoriów Ukrainy – czytamy w uchwale.

Rosja traktuje żywność jako broń

Zdaniem posłów coraz bardziej oczywisty staje się też negatywny wpływ handlu z tymi krajami na jednolity rynek. Import z tych krajów obejmuje żywność i produkty rolne, które unijny sektor rolno-spożywczy może zapewnić sobie sam oraz przy znacznie wyższych standardach produkcji i jakości.

Rosja kontynuuje także swoją strategię traktowania żywności jako broni, powodując zakłócenia ukraińskich dostaw produktów rolnych na całym świecie. Dlatego głównym priorytetem UE powinno być dalsze wspieranie Ukrainy w przywróceniu eksportu do krajów, które tego najbardziej  potrzebują. Handel żywnością i produktami rolnymi nie może także nadal wypełniać kieszeni brutalnego rosyjskiego reżimu i jego pomocników w Mińsku.

image

Rekordowe zapasy pszenicy i wzrost zasiewów soi w Rosji

Konieczne zmiany w zasadach handlu z Ukrainą

Posłowie wezwali także Radę UE oraz Parlament Europejski do wprowadzenia zmian w rozporządzeniu w sprawie autonomicznych środków handlowych, służących ochronie wrażliwych sektorów unijnego rynku rolnego przed nadmiernym importem z Ukrainy.

- Od Komisji Europejskiej oczekujemy pilnego podjęcia prac zmierzających do jak najszybszego powrotu do stosowania w relacjach handlowych z Ukrainą wyłącznie reguł wynikających z Układu o stowarzyszeniu UE — Ukraina – napisali posłowie.

Zielony Ład do zmiany

W uchwale stwierdzono także, że sytuacja europejskiego rolnictwa wymaga również niezwłocznej weryfikacji przez instytucje Unii Europejskiej zapisów Zielonego Ładu. Nadmierne, nieracjonalne i kosztowne wymogi Zielonego Ładu wobec rolnictwa powinny zostać zawieszone i skorygowane. Działania na rzecz ochrony klimatu muszą uwzględniać realne potrzeby i możliwości europejskich rolników.

image

Podwójna mentalność, czyli jak UE importuje zboża z Rosji

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. maj 2024 01:19