StoryEditor

Stawki dzierżaw za grunty z KOWR będą stałe? Wniosek trafił do MRiRW

Sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw przez wydarzenia ostatnich kilku lat nie jest dobra. Koszty produkcji rosną, a przychody ze sprzedaży płodów rolnych i żywca maleją. To przekłada się też na podwyżki rat płaconych przez rolników za ziemię dzierżawioną od KOWR. W związku z tym KRIR zaapelowała do MRiRW o podjęcie działań, które pozwolą gospodarzom na odzyskanie rentowności.
11.01.2024., 15:23h

Regulacja wysokości odsetek od czynszów dzierżawnych

Podczas II posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji przyjętych zostało wiele wniosków, które teraz są sukcesywnie przesyłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród  nich znalazł się apel o uregulowanie kwestii dotyczącej wysokości odsetek od czynszów dzierżawnych i odsetek z tytułu zakupu gruntów zarówno dla nowych umów, jak i już wcześniej zawartych.

Rolnictwo w kryzysie

Jak wynika z wniosku skierowanego do MRiRW, trudna sytuacja gospodarstw rolnych, wynikająca z wysokiej inflacji i podwyżek stóp procentowych, przełożyła się  na podwyżki rat płaconych przez rolników za dzierżawę i zakup gruntów rolnych. W związku z tym rolnicy mają problemy finansowe, które uniemożliwiają im dalszy rozwój i utrzymywanie płynności finansowej.

Stałe oprocentowanie dla rolników

Członkowie izb proponują zatem, by Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wprowadził stałe oprocentowanie w wysokości 2%. Zdaniem rolników, dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe byłoby stworzenie stabilnych warunków finansowych dla rolników niezależnie od sytuacji rynkowej i gospodarczej.

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl

Justyna Czupryniak
Autor Artykułu:Justyna Czupryniak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
15. kwiecień 2024 10:13