StoryEditor

Szkolenie z Integrowanej Produkcji Roślin. Jak uzyskać certyfikat pod ekoschematy i dopłaty?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa ogłosiła rozszerzoną listę podmiotów wykonujących działalność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin (IP). Przypominamy czym jest Integrowana Produkcja Roślin, jakie korzyści płyną z prowadzenia produkcji rolnej w tym systemie oraz w jaki sposób można się do niego zgłosić. Jest to ważne także w kontekście ekoschematów.
07.02.2024., 16:56h

Czym jest Integrowana Produkcja Roślin i jakie niesie ze sobą korzyści?  

Integrowana Produkcja Roślin (IP) to nowoczesny systemem jakości żywności, wykorzystujący w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu. Integrowana produkcja uwzględnia cele środowiskowe takie jak ochronę krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej przy jednoczesnym zapewnieniu konsumentom bezpiecznych i atrakcyjnie wyglądających owoców, warzyw i innych płodów rolnych o bardzo wysokich walorach jakościowych.

Jedną z dodatkowych korzyści wynikających z prowadzenia produkcji rolnej w tym systemie jest fakt, iż od ubiegłego roku można ubiegać się o płatność w ramach Ekoschematu Integrowana Produkcja Roślin. Jest to płatność przyznana do powierzchni upraw prowadzonych w danym roku, zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin (IP) pod nadzorem podmiotu certyfikującego oraz do powierzchni trwałych użytków zielonych odpowiadającej powierzchni upraw prowadzonych w systemie IP.

Szacowana stawka do hektara wynosi ok.  292 EUR/ha, czyli w przeliczeniu około 1400 zł/ha. Na realne stawki jeszcze czekamy - mamy je poznac jeszcze w lutym br.

Jak przyustąpić do Integrowanej Produkcji Roślin?

W ramach przystąpienia do Integrowanej Produkcji Roślin rolnik musi wykonać następujące czynności:

 1. Sprawdzić na stronie PIORIN,  w wykazie Metodyki Integrowanej produkcji roślin czy jest opracowana metodyka dla uprawy, którą chce prowadzić w systemie IP
 2. Zapoznać się z wymaganiami, przedstawionymi w postaci list kontrolnych znajdujących się w metodyce uprawy na końcu opracowania. Wymagania dzielą się na obligatoryjne (wymagają udokumentowania w notatniku), podstawowe, dodatkowe i zalecenia
 3. Zapoznać się z Notatnikiem IP w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz. U. 2023 r. poz. 126), udostępnionym pod adresem isap.sejm.gov.pl
 4. Ukończyć szkolenie z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin -wykaz podmiotów prowadzących szkolenia znajduję się na stronie piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry
 5. Wybrać jednostkę certyfikującą
 6. Zapoznać się z formularzem zgłoszenia upraw do systemu IP i załącznikiem do zgłoszenia udostępnianymi przez jednostkę certyfikującą.
 7. Zgłosić uprawę  do IP nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem roślin, a w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.
 8. Otrzymać zaświadczenia o wpisie do rejestru producentów deklarujących zamiar stosowania zasad integrowanej produkcji roślin
 9. Prowadzić notatnik IP – według czynności wymaganych metodyką Integrowanej Produkcji.
 10. Stosować środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, z listy środków dopuszczonych do stosowania w IP www.agrofagi.com.pl/143,wykaz-srodkow-ochrony-roslin-dla-integrowanej-produkcji

Kto może wydać rolnikowi certyfikat Integrowanej Produkcji Roślin?

Producent rolny, który jest zainteresowany prowadzeniem upraw w systemie Integrowanej Produkcji Roślin musi corocznie zgłosić ten fakt podmiotowi certyfikującemu. Takie zgłoszenie powinno być wykonane nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, a w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.

Szczegóły dotyczące składania zgłoszeń oraz udziału w systemie IP można uzyskać w jednostkach certyfikujących.

Wykaz podmiotów wykonujących działalność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin znajdziecie Państwo poniżej:

 • „PNG” Sp. z o.o., 
 • QA Solutions Sp. z o.o, 
 • Kiwa COBICO Sp. z o.o., 
 • Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o., 
 • SGS Polska Sp. z o.o., 
 • TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.,
 • BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., 
 • EKOGWARANCJA PTRE 
 • Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji 
 • ECO2 Sp. z o.o., 

Agata Stachowiak

 

 

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. kwiecień 2024 18:20