StoryEditor

VII Forum Rolników i Agrobiznesu:Sesja „Organizacja i Zarządzanie” [RELACJA]

Optymalizacja dochodu w gospodarstwie w warunkach zmiennej koniunktury i dynamiki kosztów jest tematem odbywającej się w ramach organizowanego przez top agrar Polska na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich VII Forum Rolników i Agrobiznesu sesji „Organizacja i Zarządzanie”. Zapraszamy na relację!
29.11.2022., 08:11h

Program sesji „Organizacja i Zarządzanie”: 

  • Optymalizacja dochodu w gospodarstwie w warunkach zmiennej koniunktury i dynamiki kosztów” (Ryszard Bartosik, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi)  
  • Optymalizacja struktury produkcji przy uwzględnieniu nowych realiów WPR. Dopłaty i ekoschematy” (Joanna Czapla, Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
  • Kształtowanie struktury produkcji pod kątem dochodu” (prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
  • Optymalizacja zarządzania ryzykiem w poszczególnych uprawach rolniczych” (Krzysztof Mrówka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych TU Generali SA)
  • Perspektywy na rynkach zbóż przy uwzględnieniu danych międzynarodowego handlu” (Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa)
  • BlueN® Niebieska Rewolucja – jako alternatywne źródło azotu” (dr Marek Reich, Manager ds. Rozwoju Nowych Produktów PUH Chemirol Sp. z o.o.)
  • Szanse i zagrożenia na rynkach oleistych w świetle nowych uregulowań prawnych” (Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO)
„Organizacja i Zarządzanie” jest jedną z sześciu sesji tematycznych zainaugurowanego sesją główną VII Forum Rolników i Agrobiznesu. Otworzyli ją dr Juliusz Urban oraz Grzegorz Ignaczewski – eksperci top agrar Polska, odpowiednio ds. rynków rolnych oraz funduszy unijnych.

Ryszard Bartosik: Plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej został uproszczony

Pierwszy z panelistów, Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówił kwestię związane z tworzeniem planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej i towarzyszących jemu działań legislacyjnych. Jak przypomniał, w okresie konsultacji trafiło ponad 3 tysiące uwag, które zostały skrupulatnie opracowane.– Plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej został uproszczony w samym finale. Zmieniliśmy ilość ekoschematów upraszając je do 5. Wiele rzeczy udało nam się zrobić. Do pewnych założeń musimy się dostosować, na tym polega kompromis, porozumienie. Ogólne założenia zostały sformułowana przez kraje członkowskie i w tych ramach musimy się poruszać. Uprościliśmy plan strategiczny dla polskich warunków na tyle, na ile to było możliwe – zaznaczył.

Joanna Czapla: Ekoschematy uwzględniają uwarunkowania krajowe

Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła obszerną prezentację na temat optymalizacji struktury produkcji przy uwzględnieniu nowych realiów WPR, z uwzględnieniem dopłat i ekoschematów.
Reprezentantka resortu rolnictwa zaprezentowała wysokość płatności bezpośrednich (szacunkowe wysokości wsparcia z lat 2023-2026). I tak, podstawowe wsparcie dochodów (PWD) wyniosło ok. 118 EUR/ha, płatność redystrybucyjna – ok. 40 EUR/ha, płatność dla młodych rolników – ok. 60 EUR/ha, a Uzupełniająca Płatność Podstawowa (UPP) – ok. 44 zł/ha.

Poruszając kwestię ekoschematów przypomniała, że są to praktyki obowiązkowe dla państwa i dobrowolne dla rolnika. Jak zauważyła, gra jest warta świeczki, albowiem budżet w latach 2023-2026 wyniesie ok. 884 mln EUR na rok, czyli dwa razy tyle co łącznie rocznie na PRSK i RE (ok. 440 mln EUR/rok).

– Ekoschematy tak zostały skonstruowane, aby uwzględniały uwarunkowania krajowe. Ale to Komisja Europejska musiała wyrazić tutaj swoją akceptację. Tak je projektowaliśmy, by z jednej strony powodowały poprawę plonów, ale też wpływały na dochody rolnicze – podkreśliła przedstawicielka MRiRW.

Krzysztof Mrówka: Rekordowa gradobicia 24 czerwca 2021 r.

Optymalizacja zarządzania ryzykiem w poszczególnych uprawach rolniczych była tematem wystąpienia Krzysztofa Mrówki, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Rolnych TU Generali SA. Jakie główne ryzyka pogodowe występują w Europie? W 2021 roku odnotowaliśmy rekordowe gradobicia. Jak wyliczał ekspert TU Generali SA tylko 24 czerwca 2021 r. do europejskiej bazy ESWD (European Severe Weather Database) wpłynęło aż 809 doniesień o silnych gradobiciach, w tym 615 z Polski. Jak zauważył dyr. Mrówka, ten dzień pobił rekord maksymalnej dziennej liczby zgłoszeń gradowych składanych do ESWD, a także maksymalnej dziennej liczby zgłoszeń gradowych składanych dla jednego kraju.

– Jako rolnicy realnie reagujecie na wzrosty cen, na inflację, podnosicie wartość ubezpieczenia i zmieniacie zakresy ryzyk – pochwalił obenych na sali przedstawicieli branży.

Benedykt Pepliński: Warto zwrócić uwagę na sezonowość cen

Kształtowanie struktury produkcji pod kątem dochodu omówił prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.Przedstawiając otoczenie makroekonomiczne zwrócił uwagę na wojnę na Ukrainie powiązaną z blokadą eksportu oraz embargo, wzrost cen gazu na rynkach europejskich, wzrost cen nawozów, osłabienie złotego względem dolara i euro, niskie zbiory zbóż i wysokie zbiory rzepaku na świecie czy duży wzrost cen większości surowców rolnych.
Zachęcał rolników do kalkulowania kosztów, które ze zrozumiałych względów nie mogą przewyższać oczekiwanych przychodów. Rolnicy powinny zwracać uwagę na wiele zmiennych.

– Warto zwrócić uwagę na sezonowość cen i zobaczyć jak ceny kształtowały się średnio w ostatnich latach i pod tym kontem planować produkcję i sprzedaż – ocenił.

Marcin Wroński: Czynniki wpływające na ceny zbóż w sezonie 2022/2023

O perspektywach na rynkach zbóż przy uwzględnieniu danych międzynarodowego handlu mówił Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Prowzrostowy wpływ na ceny zbóż w sezonie 2022/2023 miały – według eksperta z KOWR – zerwanie lub nieprzedłużenie przez Rosję podpisanego porozumienia dotyczącego wywozu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, utrudnienia logistyczne w eksporcie zbóż w krajach położonych w basenie Morza Czarnego czy przewidywane zmniejszenie światowych zapasów zbóż.Ale nie tylko. Do czynników tych zaliczył także szacowany spadek produkcji zbóż w UE, prawdopodobieństwo występowania niekorzystnych zjawisk pogodowych (susze, ulewy) na rynkach głównych światowych producentów zbóż, konkurencyjność cenową i jakościową polskiego ziarna zbóż na rynku UE, popyt na polskie zboże na rynkach międzynarodowych oraz tendencję do długoterminowej deprecjacji złotego względem euro i dolara amerykańskiego.

Co z kolei działało w odwrotnym kierunku. Do prospadkowych czynników dyr. Wroński zaliczył podaż zbóż z trwających zbiorów w Australii, zmniejszenie popytu na ziarno w krajach najbiedniejszych ze względu na wysokie ceny zbóż, konkurencję na rynku światowym ze strony Rosji i Ukrainy, import zbóż do UE, dobre krajowe zbiory zbóż, jak również aprecjację złotego względem euro od początku października do połowy listopada 2022 r.

Marek Reich: BlueN® to innowacyjna technologia nawożenia

„BlueN® Niebieska Rewolucja – jako alternatywne źródło azotu” była tematem prezentacji dr. Marka Reicha, managera ds. rozwoju nowych produktów PUH Chemirol Sp. z o.o.

Wśród wyzwań stojących przed rolnictwem wymienił takie kwestie jak życie gleby, dobór odmian, rozsądne nawożenie, precyzyjne stosowanie ŚOR, prawidłowe odżywianie czy biologizację.BlueN® to zaś nic innego jak innowacyjna technologia nawożenia oparta o Methylobacterium symbioticum SB0023/3 T, czyli bakterie żyjące w symbiozie z roślinami, dostarczające im łatwo przyswajalny azot w formie amonowej. Technologia może być stosowana w uprawach rolniczych, warzywnych, sadowniczych i specjalistycznych. Ten dostarczający od 30 do 70 kg dodatkowego azotu dla roślin produkt jest łatwy w aplikacji, kompatybilny ze środkami ochrony roślin i bezpieczny dla środowiska. Efektem jego zastosowania jest wzrost ilości plonu przy zachowaniu parametrów jakościowych.

Adam Stępień: Dziękuję za nagłośnienie ustawy o biopaliwach

Adam Stępień, dyrektor generalny PSPO omówił szanse i zagrożenia na rynkach oleistych w świetle nowych uregulowań prawnych. Na wstępie wyliczył megatrendy na rynku oleistych, takie jak: wojna; tendencja spadkowa zużycia olejów roślinnych na cele spożywcze; konkurencyjność przemysłu olejarskiego vs import w kontekście cen energii i gazu; uelastycznienie formuł umożliwiło częściowe zastąpienie oleju słonecznikowego olejem rzepakowym oraz sojowym czy boom na olej sojowy wywołany polityką biopaliwową USA.

Podziękował redakcji top argrar Polska, która swego czasu – jak stwierdził – nagłośniła ważną dla branży kwestię.

– Udało się nagłośnić sprawę nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – zakładającej pierwotnie minimalny poziom realizacji NCW nie do 80, a tylko do poziomu 60 procent. Dzięki interwencji branży i przedstawieniu konkretnych wyliczeń udało się skorygować pierwotną treść ustawy – przypomniał.

Sesję „Organizacja i Zarządzanie” zakończyła debata ekspercka z udziałem uczestników.fot. Karol Pomeranek
Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 18:56