StoryEditor

VIII Forum: Utrzymać płynność finansową przy dużych wahaniach na rynkach i rosnącym ryzyku gwarancji zbiorów – Sesja Organizacja i Zarządzanie

Po Sesji Głównej przyszedł czas na sesje tematyczne. „Utrzymać płynność finansową przy dużych wahaniach na rynkach i rosnącym ryzyku gwarancji zbiorów” to temat przewodni Sesji Organizacja i Zarządzanie.
28.11.2023., 14:49h

Program Sesji Organizacja i Zarządzanie

Rozpoczęcie sesji - godzina 14.00

Jak zabezpieczyć stabilność działalności w rolnictwie przy zagrożeniach ze strony klimatu i turbulencjach na rynkach? – prof. UPP Wawrzyniec Czubak, UP Poznań

Utrzymanie wysokiego poziomu plonowania z wykorzystaniem innowacyjnych produktów – dr inż. Aneta Mierzejewska, dyrektor ds. naukowo-badawczych Caldena; Grzegorz Osiński - dyrektor Rozwoju Rynku, Caldena; Mariusz Seweryn - dyrektor Działu Nawozów Dolistnych Ampol-Merol; Jakub Kopeć - Doradca agrotechniczny, Ampol-Merol

Szkody w uprawach – wyjdź z rzeczoznawcą na pole – Dawid Chwirot, ekspert Agro VH POLSKA

Wpływ zmian klimatu na szkody rolnicze – Bernard Mycielski, dyrektor ds. szkód rolnych Generali SA

Debata ekspertów: Jak skutecznie ograniczyć ryzyko działalności w rolnictwie i zabezpieczyć finanse gospodarstwa czy firmy?

  • prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak UP w Poznaniu
  • Adam Stępień Dyrektor Generalny PSPO
  • Krzysztof Wesołowski Dyrektor Naczelny Ampol-Merol
  • Bernard Mycielski Dyrektor ds. szkód rolnych Generali SA
  • Dawid Chwirot, ekspert Agro VH POLSKA

Liczyć, liczyć i jeszcze raz liczyć koszty!

- Jeśli nie macie pojęcia, jakie są wasze koszty produkcji nie wróżę dobrego - rozpoczął prelekcję prof. UPP Wawrzyniec Czubak. Dodał, że rolnik bez względu na skalę zmienności klimatu i turbulencji na rynkach powinien skrupulatnie gromadzić wszelkie informacje o zaszłościach w gospodarstwie i na tej podstawie liczyć koszty.

- Pomocą w optymalizowaniu kosztów środków do produkcji może być wdrażanie metod rolnictwa precyzyjnego. Wymagane jest dbanie o podstawowy "warsztat" gospodarstwa, jakim jest ziemia, poprzez np. kontrolę pH gleby, stosowanie poplonów, zielonej okrywy, wprowadzania materii organicznej w formie przeorywania słomy i nawożenia organicznego oraz właściwe zmianowanie upraw – mówi prof. Wawrzyniec Czubak, UP Poznań. Podkreśla, że, niestety w budżecie PS WPR 2023-27, który opiewa na kwotę 22 218 mln euro, jednie 5% z II filar WPR przeznaczone jest na inwestycje. 

Zadaniem rolnika jako zarządcy jest zapewnienie ciągłości produkcyjnej i finansowej, a do tego niezbędna jest wiedza. Jak zwraca uwagę prof. Czubak, wiedza ta musi być stale rozwijana, ponieważ nowe kompetencje, umiejętności, zdolność obserwacji zjawisk i wykorzystywania informacji tworzą przewagę konkurencyjną gospodarstwa rolnego. 

- Niezmiennie od lat gospodarstwa domowe wydają na żywność ok. 25% budżetu, a to pokazuje, że Polacy kupują i jest dla kogo produkować - zwraca uwagę. Zdaniem prof. Czubaka, dla utrzymania produkcyjności konieczne jest zachowanie, a nie odchodzenie od produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rolnych.

Zapewnij wysoki poziom plonowania

- Zmienność klimatyczna jest bardzo duża, mamy problemy z wysoką temperaturą i suszą. Stres abiotyczny powoduje nawet 82% strat plonu - mówi Mariusz Seweryn, dyrektor Działu Nawozów Dolistnych Ampol-Merol.

Wykorzystanie w rolnictwie innowacyjnych produktów jest jednym ze sposobów na utrzymanie wysokiego poziomu plonowania roślin uprawnych. Takim produktem, jak wskazuje dr inż. Aneta Mierzejewska, dyrektor ds. naukowo-badawczych Caldena sp. z o.o. sp.k., jest MicroSpeed Energy, czyli nawóz dolistny specjalnego przeznaczenia, z rewolucyjną technologią IRC.

­– MicroSpeed Energy to połączenie dwóch unikatowych substancji aktywnych inhibitora rozpadu chlorofilu i kwasu pidolowego. Używając ich stabilizujemy poziom chlorofilu w roślinie, dzięki czemu opóźniamy jej proces starzenia – mówi Grzegorz Osiński, dyrektor Rozwoju Rynku, Caldena. Zwraca uwagę, że proces budowania plonu w momencie stresów nie jest zachwiany, a w normalnych warunkach przebiega intensywniej.

- Udaje nam się utrzymać stały poziom plonowania rośliny - podkreśla Osiński. Jak zwraca uwagę Jakub Kopeć, doradca agrotechniczny Ampol-Merol, podczas doświadczeń na UP w Poznaniu, zastosowanie MicroSpeed Energy w BBCH 31 i 39 poskutkowało wzrostem plonów nawet o 1,5 tony.

Uczciwy wynik szacowania szkód dzięki współpracy

Mamy szkody, znajdujemy się w dobie zmienionego już klimatu, a dla ubezpieczającego swoje uprawy rolnika bardzo istotne jest, by wypłacone odszkodowanie odzwierciedlało faktycznie poniesioną stratę. Dlatego warto uczestniczyć osobiście w ocenie szkody i przekonać się, że proces jej likwidacji przebiegał rzetelnie – uważa Dawid Chwirot, ekspert Agro VH Polska. Podkreśla, że podczas oględzin można zaobserwować, jaki wpływ mają czynniki pogodowe na rośliny oraz w jakim stopniu uszkodzenia potrafiły się zregenerować.

– Taka wiedza i doświadczenia pozwalają udoskonalać metodykę szacowania, a ostateczny wynik procesu jest najbardziej uczciwy dla obu stron – dodaje. Poza tym, jak zwraca uwagę Chwirot, w przyszłych sezonach rolnik będzie wiedział już, jak zareagować w przypadku szkody spowodowanej ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Pogoda coraz groźniejsza dla upraw, zwłaszcza gradobicia

- Między 2009 a 2023 rokiem statystycznie co pięć lat walczymy ze szkodami w uprawach z tytułu ujemnych skutków przezimowania. Inne ryzyka rownież zwiekszają swoją intensywność - rozpoczął prelekcje Bernard Mycielski, dyrektor ds. szkód rolnych Generali SA. Dodaje, że choć zimy są w ostatnich latach łagodniejsze, to mróz i przymrozki wiosenne wciąż stanowią duże zagrożenie dla upraw.

Dane Generali pokazują, że na przestrzeni ostatnich lat stale wzrasta liczba szkód z ubezpieczeń upraw. Rekordowe lata to 2020–2022.

– Głównie zgłaszano uszkodzenia na skutek gradu, nawalnego deszczu, huraganu oraz przymrozków – mówi Bernard Mycielski, dyrektor ds. szkód rolnych Generali SA. Dodaje, że największy wzrost szkodowości spowodowany był gradobiciem.

– Gradobicie potrafi zniszczyć obszary kilku tysięcy kilometrów kwadratowych, a miejsce wystąpienia jest niemożliwe do przewidzenia – zwraca uwagę Mycielski.

Jednak jak wskazuje ekspert, najgroszym zjawiskiem, które wraz ze wzrostem temperatury bedzie nam z każdym rokiem coraz bardziej dokuczało, jest susza.

- Suszy bardzo często towarzyszą pożary, które powodują zwykle 100-procentowe straty w uprawach - dodaje Mycielski.

Kiedy unormuje się sytuacja na rynkach rolnych i czy w ogóle to nastąpi? Zdaniem prof. UPP Wawrzyńca Czubaka sytuacja na rynkach już się stabilizuje, czego dowodzi powrót cen zarówno wielu produktów rolnych jak i środków do produkcji do poziomu sprzed zawirowań wynikających z wybuchu wojny na Ukrainie. W debacie pojawił się też wątek dotyczący stabilizacyjnej funkcji płatności bezpośrednich (czy szerzej środków WPR) w kontekście niezbędnych przemian strukturalnych. Prof. Czubak, powołując się na swoje badania, wskazał, że pieniądze kierowane do najmniejszych gospodarstw rolnych nie przekładają się na inwestycje w rolnictwie, a co za tym idzie rozwój rynków rolnych. Zatem warte rozważenia jest wspieranie dopłatami bezpośrednimi gospodarstw najmniejszych, np. dopłaty bezpośrednie mogłyby być przyznawane powyżej piątego hektara.

- Dla mnie to jest polityka socjalna, a nie polityka rolna - poparł swojego poprzednika Adam Stępień, dyrektor generalny PSPO.

- Dopłaty powinny być przyznawane sprawiedliwie. Albo wszyscy w UE je dostają albo nikt - podkreśla Krzysztof Wesołowski, dyrektor naczelny Ampol-Merol. Prof. Czubak mówił o niezależności Szwajcarii, która nie należy do Unii. 

- Szwajcaria z budżetu krajowego przeznacza znacznie więcej środków na rolnictwo niż tego wymaga polityka unijna - dodaje.

 

Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. luty 2024 00:54