StoryEditor

Z OSTATNIEJ CHWILI: Rolnicy okupują ministerstwo rolnictwa! Powód? Brak realizacji uzgodnień z Jasionki

Rolnicy, którzy podpisali 2 tygodnie temu uzgodnienia z ministrem Siekierskim i wiceministrem Kołodziejczakiem w Jasionce pojawili się dziś na spotkaniu w MRiRW. Ponieważ zawarte w uzgodnieniach działania i zobowiazania nie są realizowane ogłosili 48-godzinny strajk okupacyjny i zostali w resorcie.
02.04.2024., 17:23h

Informacje o okupacji resortu rolnictwa przekazał naszej Redakcji Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ Solidarności Rolników Indywidualnych. Szef rolniczej Solidarności Tomasz Obszański znajduje się w grupie rolników przebywających w siedzibie MRiRW.

Nie ma konkretów, jest strajk okupacyjny

Jak informuje Wawrzyniak, przedstawiciele rolników, którzy podpsiali 2 tygodnei temu uzgodnienia z ministrem Siekeirskim i wiceministrem Kołodziejczakiem w Jasionce otrzymali na dziś zaproszenie na rozmowy do MRiRW. Ponieważ nie usłyszeli żadnych konretó od szefostwa resortu postanowili ogłosić 48-godzinny strajk okupacyjny.

- Z tego, co mi przekazano, nie było tam żadnych konkretów na tym spotkaniu. Dlatego rolnicy zostają w budynku, blokują ministerstwo dopóki nie pojawił się premier i po prostu nie zaczną być wprowadzane konretne rozwiązania. Strajk ma potrwać 48 godzin. Organizujemy w tej chwili wsparcie dla protestujących wewnątrz budynku - relaconuje Wawrzyniak.

Kto okupuje ministerstwo rolnictwa?

Do siedziby MRiRW zaproszenie na dziś otrzymali wszyscy przedstawiciele rlników, którzy podpisali uzgodnienia w Jasionce. Przypomnijmy, że byli to:

  • Roman Kondrów,
  • Wiesław Gryn,
  • Tomasz Obszański,
  • Władysłąw Serafin,
  • Artur Koncik,
  • Błażej Bieniasz
  • Maciej Iżowski
  • Andrzej Sobociński
  • Rafał Nieżurbida
  • Filip Pawlik

image

Burzliwa debata w Jasionce - treść podpisanych uzgodnień i opinie rolników

Na stronie internetowej MRiRW oraz w kanałach social media resortu próżno szukać informacji o tym spotkaniu ani relacji z niego. Są za to szczątkowe informacje i relacje w mediach społecznościowych.

Co rolnicy podpisali w Jasionce?

Przypomnijmy treść uzgodnień, które zostało podpisane w Jasionce 19 marca br.

 

1. Trudna sytuacja w rolnictwie wynika z wielu przyczyn i zaniedbań. Główną przyczyną jest agresja Rosji na Ukrainę.

2. Strony niniejszych uzgodnień zwracają uwagę na fakt, że jedną z zasadniczych przyczyn destabilizacji europejskiego rynku rolnego była bezwarunkowa zgoda Unii Europejskiej na nielimitowany import produktów rolnych z Ukrainy, poparta jednoznacznym stanowiskiem ówczesnego Rządu RP.

3. Dostarczając potrzebę wsparcia humanitarnego, gospodarczego i wojskowego Ukrainy, która padła ofiarą rosyjskiej agresji, obie strony wskazują jednocześnie na fakt, że ukraińska produkcja rolna oparta jest na całkowicie odmiennej strukturze gospodarstw i nie podlega takim wymogom, jakie nałożone są na europejskich producentów żywności. Nieuwzględnienie tego faktu przy podejmowaniu decyzji o zniesieniu ograniczeń dla ukraińskich producentów w dostępie do unijnego rynku było krótkowzroczne, i poza negatywnymi skutkami gospodarczymi uderza także w relacje polityczne i społeczne między państwami i społeczeństwami.

4. Zarówno Rząd jak i strona społeczna podkreślają potrzebę i wartość relacji gospodarczych z Ukrainą, jednakże muszą one odbywać się na takich warunkach, aby nie powodowały destabilizacji rynku w UE.

 5. W związku z tym, że obie strony uznają za konieczne wypracowanie zasad regulujących handel artykułami rolno-spożywczymi, w tym także ich tranzyt między Polską i Ukrainą, utrzymane zostanie obowiązujące embargo na produkty rolne wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września w 2023 roku.

- Minister rolnictwa zwrócił się z wnioskiem do Rady Ministrów o wstrzymanie tranzytu z Ukrainy produktów objętych wyżej wymienionym rozporządzeniem z Ukrainy przez terytorium Polski z dniem 1. kwietnia 2024 r.

- do dnia wejścia w życie unijnego rozporządzenia ATM (5 czerwca 2024) roku zarówno embargo jak i wstrzymanie tranzytu obejmie także cukier.

6. Obie strony zgadzają się, że uregulowanie relacji handlowych z Ukraińców musi przede wszystkim mieć wymiar wspólnotowy i opierać się

- na ustaleniu warunków dostępu do rynku dla towarów z Ukrainy, w tym przede wszystkim dla zbóż, rzepaku, kukurydzy (i produktów pochodnych dla tych kategorii, jak śruty, mąki, kasze, oleje) cukru, drobiu, jaj, owoców miękkich (i produktów pochodnych), jabłek i koncentratu jabłkowego. Podstawą tych warunków powinny być ustalone okresy referencyjne.

7. Niezależnie od kwestii związanych z uregulowaniem relacji handlowych z Ukrainą strony niniejszego porozumienia deklarują gotowość do wypracowania zestawu środków i działań które złagodzą rolnikom zakłócenia Rynku Rolnego w tym:

- pszenica,, pszenżyto jęczmień, żyto, mieszanki zbożowe zostaną objęte dopłatami (do pierwszych 300 ha) opartymi o schemat pomocy obowiązujący w 2023 roku, które będą obejmować sprzedaż dokonaną w okresie od 1 stycznia 31 maja 2024 r.

- utrzymanie podatku rolnego na poziomie nie wyższym niż w 2023 r.

8. Strona społeczna deklaruje wspieranie działań Rządu w celu zmiany zasad, na których opiera się Europejski Zielony Ład w rolnictwie.

Ustalone rozwiązania między Premierem Donaldem Tuskiem a przewodniczącą Urszulą Von der Leyen dokonały istotnych zmian, które uwzględniają propozycje i oczekiwania rolników zgłaszane w czasie protestów. Do najważniejszych należy: zastąpienie od 2024 r. obowiązkowego ugotowania dobrowolnym ekoschematem, uproszczenia dywersyfikacji i zmianowania, umożliwienie państwom członkowskim ustalenia okresu utrzymanie okrywy glebowej, dla gospodarstw do 10 ha odstąpienie od stosowania sankcji za nieprzestrzeganie wymogów środowiskowych (tzw. Warunkowości).

Przegląd tych zasad będzie kontynuowany. Jednym z pierwszych zadań powinno być przeanalizowanie możliwości zmniejszenia liczby ekoschematów i generalnego uproszczenia zasad wsparcia rolników realizujących wymagania związane z realizacją praktyk środowiskowych.

image

Porozumienie podpisane, ale czy to koniec rolniczych protestów? Kwietniowe wydanie top agrar Polska

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 11:06