Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Za kilkadziesiąt lat z polskich lasów może zniknąć 75% drzew

Obrazek

Z polskich lasów w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat może zniknąć 75% drzew, a wraz z nimi wiele gatunków innych roślin, grzybów i zwierząt, prognozują naukowcy z PAN. To dość czarny scenariusz, oby się nie spełnił.

Janusz Biernacki5 września 2019, 17:35
Ta hipoteza jest konsekwencją następujących na świecie zmian klimatycznych, a zwłaszcza coraz częściej obserwowanych ekstremalnych zjawisk pogody, w tym niespotykanych dotychczas lokalnie wysokich temperatur powietrza oraz długich okresów suszy. Eksperci są też przekonani o bardzo dużym udziale człowieka w tych przemianach, szczególnie w rosnącym stężeniu CO2 w atmosferze. Ich zdaniem, najefektywniejszym rozwiązaniem byłoby ograniczenie tej emisji, przy czym pomocne w tym zadaniu mogą być lasy, których potencjał wychwytywania tego gazu cieplarnianego jest duży.

Nie wszystkie gatunki drzew nadają się jednak do tej regeneracji środowiska. Badacze wskazują, że: jodła pospolita, buk zwyczajny, jesion wyniosły, dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy przetrzymają te zawirowania pogodowe. Bardziej narażone na redukcję ilościową są natomiast: sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew europejski oraz brzoza brodawkowata. Jednym z pilnych działań jest zatem sadzenie drzew lepiej przystosowanych do przewidywanych zmian klimatu. Polscy leśnicy już obecnie przebudowują nasze lasy. W miejsce drzewostanów sosnowo-świerkowych rosnących na żyznych siedliskach wprowadzają. dęby, buki, lipy i klony.

Roczne nasadzenia wykonywane przez Lasy Państwowe w liczbie 500 mln szt. to obecnie niemal wyłącznie odnowienia, czyli drzewa sadzone w miejsce wyciętych. Dodatkowo na innych terenach sadzi się ok. 300 mln drzew. – Taki sposób zalesiania kraju nie wpłynie jednak znacząco na powierzchnię lasów, jak i na poziom węgla zmagazynowanego w drzewach. W lesie ubywa bowiem starszych drzewostanów magazynujących CO2 – oceniają naukowcy. Aby w przyszłości zmienić tę sytuację należy zalesić ok. 2 mln ha najsłabszych gruntów oraz część terenów górskich, zwłaszcza w obszarach zlewni najważniejszych rzek Polski. W ten sposób zwiększy się lesistość Polski z niemal 30 do ok. 35%, zwiększy potencjał magazynowania CO2 o ok. 10% oraz zmniejszy się zagrożenie powodziowe kraju.
Źródło: PAP
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)