StoryEditor

Zgłoś straty po przymrozkach, jeśli chcesz otrzymać pomoc! Czasu zostało niewiele!

Pod koniec kwietnia w Polsce wystapiły ostre przymrozki, które zaszkodziły nie tylko w sadach, ale również w rzepaku, burakach, kukurydzy, a także w niektórych zbożach ozimych. Żeby otrzymać pomoc, trzeba oszacować straty! Ile masz na to czasu?
20.05.2024., 08:10h

Pod koniec kwietnia i w maju przez Polskę przeszła fala przymrozków. W niektórych regionach kraju straty sięgają nawet 80 proc. Najgorsze szkody poniesili sadownicy w woj. świętokrzyskim. O stratach w Wielkopolsce pisaliśmy w ubiegłym tygodniu

image

Jedna noc przymrozków – straty rolników można liczyć w milionach!

Czesław Siekierski, minister rolnictwa 12 maja w Skotnikach i Samborcu w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim uczestniczył w spotkaniu z sadownikami poszkodowanymi przez tegoroczne przymrozki. Zapowiedział wówczas pomoc, jednak trzeba pamiętać o szacowaniu strat! Zwykle pomoc klęskowa przysługuje rolnikom, którzy mają ubezpieczone uprawy. W przypadku sadowników sprawa nie była tak prosta, gdyż nie wszyscy sadownicy mieli taką możliwość. 

- Taka możliwość ubezpieczenia była, ale nie na wiosnę tego roku, tylko jesienią roku ubiegłego. Ma to swoje źródła w tym, że w poprzednich latach możliwość ubezpieczenia była na wiosnę i wiele osób, które ubezpieczyły swoje uprawy, później te wnioski wycofało. W związku z tym zakłady ubezpieczeń zdecydowały się na to, żeby ubezpieczać uprawy od przymrozków wiosennych jesienią roku poprzedniego – tłumaczył S. Krajewski, który zadeklarował, że rząd będzie zastanawiać się jaką formę pomocy udzielić dla poszkodowanych przez przymrozki sadowników, którzy nie mieli ubezpieczenia.

Siła wyższa -  zgłoś do 30 dni!

ARiMR przypomina szczególnie sadownikom i plantatorom warzyw, że w przypadku gdy w gospodarstwach członków organizacji producentów owoców i warzyw wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, zaistniałymi w ostatnich tygodniach, w postaci przymrozków wiosennych, istnieje możliwość zakwalifikowania takiego zdarzenia jako przejawu siły wyższej.

Warunkiem uznania działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w takim przypadku jest pisemne poinformowanie ARiMR o zaistnieniu siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w ciągu 30 dni roboczych od dnia, w którym siła wyższa miała miejsce oraz właściwe udokumentowanie przez organizację producentów przypadków związanych z ujemnymi skutkami panujących warunków atmosferycznych.

Z przedstawionych przez organizację dokumentów powinna wprost wynikać informacja o wielkości plonów, które nie zostały uzyskane w związku z zaistnieniem siły wyższej.

Niezbędne dokumenty są TUTAJ.

Jak zgłosić straty w uprawach? 

Przypomnijmy, że straty spowodowane przez przymrozki wiosenne szacują tzw. gminne komisje klęskowe powoływane przez wojewodę. Dlatego aby mieć protokół poświadczający wystąpienie przymrozków w uprawach rolniczych czy sadowniczych należy złożyć do komisji gminnej wniosek o oszacowanie szkód. Komisja będzie te straty szacowała dwukrotnie

Zgodnie z wytycznymi dla komisji szacujących straty w przypadku szkód spowodowanych przez przymrozki komisja szacuje szkody dwukrotnie.

  • po raz pierwszy - w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  • po raz drugi - nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

Rolnicy, którzy mieli ubezpieczone uprawy rzepaku, który ucierpiał podczas przymrozków w minionym tygodniu powinni zgłosić ten fakt u ubezpieczyciela, z którym zawarli polisę ochrony upraw przed przymrozkami wiosennymi. W zależności od ubezpieczycieli operujących na krajowym rynku oczekiwanie na rzeczoznawcę szacującego straty do wypłaty odszkodowania trwa od kilku do nawet kilku tygodni.

Ten drugi wariant występuję najczęściej gdy szkoda występuję nie lokalnie na regionalnie i w tym samym czasie spływa bardzo wiele zgłoszeń do szacowania upraw. Najczęściej jednak ubezpieczyciele informują ubezpieczonych o planowanym terminie przyjazdu rzeczoznawcy na miejsce wystąpienia szkody.

Kto posiada polisę ubezpieczenia upraw, które ucierpiały w wyniku ostatnich przymrozków, a jeszcze nie zgłosił szkody do ubezpieczalni, powinien to zrobić niezwłocznie.

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 11:13