StoryEditor

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze po nowemu. Jakie stawki dla rolników w 2024 roku?

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów „w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.”. Wiemy już więc jakich stawek zwrotu mogą sie spodziewać rolnicy od stycznia przyszłego roku.
08.11.2023., 15:46h

Zgodnie z przepisami zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie:

 • wniosków złożonych przez rolników do wójta, burmistrza (prezydenta miasta)
 • faktur albo ich kopii. 

Niezbędne jest także dostarczenie dokumentów wydanych przez ARiMR zawierających informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu rolnika. Liczbę tę ustala się z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na DJP.

 

Jak obliczyć stawkę zwrotu akcyzy?

Kwota zwrotu podatku akcyzowego jest ustalana jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

 • liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
 • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
 • liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
 • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
 • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
 • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Jaka stawka zwrotu podatku akcyzowego?

- Mając na uwadze ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotę 1663 mln zł przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego i jego wypłatę, w projekcie rozporządzenia proponuje się stawkę zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w wysokości 1,46 zł – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2024 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie powinna przekroczyć 90% powierzchni użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych.

Jednocześnie zwrot podatku akcyzowego dotyczyłby:

 • ok. 4,2 mln DJP bydła,
 • ok. 260,3 tys. DJP owiec, 
 • ok. 62 tys. DJP kóz,
 • 285 tys. DJP koni,
 • ok. 9,6 mln szt. świń.

 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
15. kwiecień 2024 12:39