StoryEditor

Dopłaty do materiału siewnego – pszenica orkisz wraca do łask

Pszenica orkisz trafiła na listę odmian, do których można stosować dopłaty do materiału siewnego. Teraz ministerstwo rolnictwa ustala minimalną ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do 1 hektara gruntów.
14.04.2022., 10:04h

Do konsultacji społecznych zostało skierowane rozporządzenie „w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych”.

Nowa odmiana

Zmiana rozporządzenia podyktowana jest koniecznością wprowadzenia minimalnej ilości materiału siewnego pszenicy orkisz, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych w związku z dodaniem gatunku pszenicy orkisz (Triticum spelta) do listy gatunków objętych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Ekologiczna alternatywa

W uzasadnieniu rozporządzenia możemy przeczytać, że pszenica orkisz jest to gatunek zboża, który powszechnie był uprawiany w całej Europie, następnie został wyparty przez nowoczesne gatunki pszenicy. Dzięki pierwotnemu charakterowi tego gatunku nadaje się on idealnie do uprawy ekologicznej i sprzyja wprowadzaniu technologii przyjaznych dla środowiska. Produkcja pszenicy orkisz może być dobrą alternatywą dla gospodarstw ekologicznych oraz tych, które chcą prowadzić produkcję przyjazną dla środowiska dostarczając społeczeństwu zdrową i bezpieczną żywność.

W rozporządzeniu określono minimalną normę wysiewu dla mieszanki odmianowej pszenicy orkisz na poziomie 200 kg, analogicznie jak dla normy wysiewu pojedynczej odmiany tego gatunku.

W ramach de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany udzielane są w ramach środków pochodzących z budżetu krajowego w ramach pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Pszenica orkisz będzie objęta stawką dopłat określoną dla zbóż. Wysokość stawki dla poszczególnych upraw (zboża, rośliny strączkowe, ziemniak) jest ustalana corocznie z uwzględnieniem całkowitej wnioskowanej powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym oraz dostępnych środków finansowych na dopłaty.

Co roku ok. 60 tys. rolników korzysta z dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

wk
fot. EnvatoElements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
26. luty 2024 23:23