StoryEditor

Jak szacować ryzyko wylegania?

Decyzja o zastosowaniu pierwszego regulatora wzrostu w fazie BBCH 30–31 (od początku strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka) jest dość prosta – w pszenicy ozimej i jęczmieniu to obecnie zabieg obowiązkowy, w pozostałych zbożach zależy od planowanego poziomu plonowania. Trudniej podjąć decyzję o skracaniu w fazie liścia flagowego.
20.04.2024., 06:42h
Z tego artykułu dowiesz się:

Poznasz metodę szacowania ryzyka wylegania i konieczności zabiegu regulatorem wzrostu w terminie T2.

Francuscy agronomowie z instytutu Arvalis posługują się metodą oceny ryzyka wylegania na postawie tzw. siatki oceny. Polega ona na zliczaniu specjalnych punktów ryzyka. Dla centralnego regionu (Ile-de France – Owernia) przedstawia się ona następująco.

Typ gleby

Na początek punktuje się ryzyko wylegania na postawie gleby:

  • gleby lekkie – 0 pkt;
  • gleby średnie – 1 pkt;
  • gleby ciężkie- 2 pkt.

Wrażliwość odmiany

Następnie bierze się pod uwagę odmianę i jej wrażliwość na wyleganie:

  • odporne – 0 pkt;
  • średnio odporne – 1 pkt;
  • umiarkowanie wrażliwe – 2 pkt;
  • wrażliwe – 3 pkt.
  • bardzo wrażliwe – 4 pkt.

Choć nasze odmiany nie są sklasyfikowane jak francuskie, to mamy ocenę odmian wg COBORU w skali 9-stopniowej. Można wg niej przypisać odmianę do któregoś z poziomów wrażliwości (np. 8-9 st. To odmiany odporne).

Nawożenie azotem

Kolejny czynnik, czyli nawożenie azotem oceniane jest na dwóch poziomach:

  • dobra kontrola azotu – 0 pkt,
  • ryzyko nadmiaru azotu – 2 pkt.

Ten drugi stopień dotyczy sytuacji, w których jesienią było dużo azotu, np. po przedplonie lub wiosną azot był dostarczony wcześnie i regularnie...

Pozostało 59% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Tomasz Czubiński
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński

redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie ochrony, uprawy i nawożenia roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. maj 2024 19:00