StoryEditor

Nowe odmian pszenżyta ozimego wpisane do Krajowego rejestru

Krajowy rejestr (KR) liczy obecnie 46 odmian pszenżyta ozimego. Na liście tej znajduje się obecnie 35 kreacji polskich oraz 11 zagranicznych. Niemal co roku, po pozytywnym przejściu cyklu badań rejestrowych, wpisuje się do KR nowe odmiany, a wykreśla zwykle starsze, gorzej wypadające w badaniach porejestrowych (PDO). W ten sposób wnosi się na pola postęp hodowlany. Na początku 2022 r. zarejestrowano 5 nowych odmian pszenżyta ozimego.
14.06.2022., 13:06h
Charakterystyka nowych odmian pszenżyta ozimego:
SU Klaus – odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość mała do średniej (4,5). Odporność na pleśń śniegową – duża do bardzo dużej, na  mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę, rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę liści i septoriozę plew – średnia. Rośliny niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia i liczba opadania małe. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.
Zgłaszający: Saaten-Union Polska

 • Tributo – odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość średnia (5,0). Odporność na fuzariozę kłosów – duża do bardzo dużej, na septoriozę plew – duża, na mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia bardzo późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren duża, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
  Hodowca: DANKO Hodowla Roślin
 • SU Favonius – opdmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość mała do średniej (4,5). Odporność na pleśń śniegową, rdzę żółtą i choroby podstawy źdźbła, na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na rdzę brunatną, septoriozę liści i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. 
  Zgłaszający: Saaten-Union Polska

 • Presley – odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość mała do średniej (4,5). Odporność na pleśń śniegową – duża, na  rdzę żółtą, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew, rynchosporioza – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość duża. Rośliny niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
  Zgłaszający: IGP Polska

 • Metro – odmiana pastewna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża (5,5). Odporność na  fuzariozę kłosów – duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i rynchosporiozę – średnia, na pleśń śniegową – mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość mała, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania mała. Zawartość przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
  Hodowca: DANKO Hodowla Roślin
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. kwiecień 2024 00:44