StoryEditorMateriał promocyjny

Ochrona Plonu już na starcie

W rolnictwie postęp hodowlany i biologiczny jest jednym z głównych czynników zwiększających plony w gospodarstwie.  W sposób szczególny dotyczy on zbóż, a przede wszystkim pszenicy, która zapewnia nam bezpieczeństwo żywieniowe i zapełnia nasze stoły. W Polsce i innych krajach o wysokim poziomie rolnictwa, o wzroście produkcyjności rośliny uprawnej przesądza postęp biologiczny połączony z odpowiednim zaprawianiem materiału siewnego. Wyniki nowo rejestrowanych odmian, oraz wyższe średnie plony w gospodarstwach tylko potwierdzają tę regułę – plony pszenicy od 10 lat rosną w tempie przekraczającym 100 kg rocznie.  
29.09.2020., 21:09h

 

 

Rancona i-MIX ME - nowa technologia na polskim rynku.

Rancona jest pierwszą zaprawą nasienną o formulacji mikroemulsji (ME). Zawiera w swoim składzie
dwie substancje czynne –
ipkonazol i imazalil. Substancje aktywne zawarte w Rancona i-MIX ME wykazują zarówno działanie systemiczne jak i kontaktowe i zwalczają dzięki temu patogeny nie tylko na powierzchni ziarniaka, ale również w jego wnętrzu. IPKONAZOL jest nową substancją aktywną z grupy triazoli, którą wykorzystujemy tylko do zaprawiania materiału siewnego, dzięki czemu osiąga bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu chorób odnasiennych i odglebowych, przy jednoczesnym braku odporności. Rancona i-MIX ME jest  zaprawą, która nie ogranicza siły i energii kiełkowania, dzięki czemu przyczynia się do bardziej wyrównanych wschodów, chroniąc jednocześnie młode siewki przed porażeniem i umożliwa im prawidłowy i optymalny rozwój.

 

125 RAZY lepsze pokrycie ziarna substancją czynną.

 Kolejnym wyróżnikiem zaprawy Rancona iMIX ME, jest jej nowoczesna formulacja jednorodnej mikroemulsji, która nie zawiera cząstek stałych. Doskonale rozpuszcza się w wodzie i pozwala na 125 razy lepsze pokrycie ziarna substancją czynną w porównaniu do tradycyjnych emulsji zawiesinowych. Dodatkowo potęguje to skuteczność substancji aktywnych zawartych w preparacie.

 

Jak widać gwarancją najlepszej ochrony jest zaprawa z nowoczesną formulacją, która zapewnia najlepsze pokrycie ziarna i skuteczne zwalczanie najgroźniejszych chorób. Zaprawianie ziarna jest pierwszym zabiegiem chemicznym chroniącym zboża przed atakiem wielu grzybów chorobotwórczych, których we wczesnych fazach rozwoju roślin nie można zwalczyć w inny sposób.

 

 

 

Do najgroźniejszych  należą zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca i gładka, a także głownia pyląca (patrz tabela). Zabezpieczony i chroniony materiał siewny znacznie przekłada się na dobry wynik finansowy gospodarstwa, gdzie koszt zaprawy jest niewspółmiernie niski do ewentualnych skutków porażenia przez choroby.


 

Tabela ze skutecznością

 

Rancona iMIX ME

 

 

Zgorzel siewek

 

Pleśń śniegowa

 

Śnieć gładka

 

Śnieć cuchnąca

 

Pasiastość liści jęczmienia

 

Głownia pyląca

Pszenica ozima

Opis: Checkmark

Opis: Checkmark

Opis: Checkmark

Opis: Checkmark

 

 

Pszenica jara

Opis: Checkmark

 

Opis: Checkmark

Opis: Checkmark

 

 

Jeczmień ozimy

Opis: Checkmark

 

 

 

Opis: Checkmark

Opis: Checkmark

Jeczmień jary

Opis: Checkmark

 

 

 

Opis: Checkmark

Opis: Checkmark

 

Rancona i-Mix TO:

 

  • Dokładne i równomierne pokrycie ziarniaków, zarówno przy użyciu prostych urządzeń gospodarskich jak i specjalistycznego sprzętu do zaprawiania nasion

§  Doskonałe wnikanie do nasion i ich  pokrycie à bardzo małe krople

 

  • Mikroemulsji (od 10 - 200 µm*) optymalne wykorzystanie s. a. fungicydu
  • Niska dawka à Niski koszt stosowania
  • Brak pylenia w trakcie zaprawiania i wysiewu, neutralny zapach
  • Niska  lepkość zaprawionego materiału niezależnie od temperatury
  • Brak wytrącania osadów i rozwarstwiania się (nie wymaga mieszania, łatwość czyszczenia zaprawiarki, siewnika, łatwy siew)
  • Nie powoduje korozji à bezpieczna dla sprzętu
  • Tworzy jednorodny film nawet  w trudno dostępnych miejscach (bruzda)

 

 

 

Rancona i-MIX ME w wielu krajach Europy została uznana przez czołowych producentów kwalifikowanego materiału siewnego za produkt o najwyższej jakości, zarówno pod względem skuteczności w zwalczaniu chorób jak i ze względu na formulację, która zapewnia optymalne pokrycie nasion w procesie technologicznym zaprawiania.

 

 

 

Krystian Rębisz

Menadżer Upraw Rolnichych i Regulatorów wzrostu

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
26. maj 2024 01:38