StoryEditor

Odpowiedni dobór odmian owsa, potwierdzony badaniami PDO

Wzrost popularności sportów jeździeckich oraz zmiana upodobań kulinarnych ludzi, w tym większe spożycie mleka roślinnego, sprawia, że wzrasta popularność owsa zwyczajnego w kraju. Przejawia się ona od kilku lat wyraźnym przyrostem powierzchni jego zasiewów. W 2023 r. areał ten wyniósł ponad 499 tys. ha, czyli o ok. 45 tys. ha więcej niż w roku 2022.
NASZA AUTORKA
Karolina Madajska
COBORU Słupia Wielka
08.02.2024., 09:37h
Z tego artykułu dowiesz się:
  • Odpowiedni dobór odmiany owsa
  • Udział łuski w masie ziarna owsa
  • Biało i tłuszcz
  • Wyleganie i choroby w uprawie owsa
  • Rejon kraju a plonowanie owsa
  • 38 odmian owsa jarego w KR
  • Zmienność pogody

Wraz ze wzrostem zasiewów obserwuje się zwiększenie powierzchni plantacji nasiennych owsa, która w 2023 r. wyniosła 4,4 tys. ha, a w 2022 r. było to 3,4 tys. ha. Największy w nich udział ma, podobnie jak w latach poprzednich, odmiana Bingo – 31,5%. Z kolei agrotechnicznymi zaletami owsa są walory fitosanitarne w płodozmianie, niskie wymagania pokarmowe oraz wysoka tolerancja odczynu gleby.

Odpowiedni dobór odmiany owsa

Czynnikiem powodzenia uprawy owsa, analogicznie jak innych gatunków roślin uprawnych, jest odpowiedni dobór odmiany. Ich walory są na bieżąco weryfikowane corocznymi badaniami PDO. Ocenia się w nich m.in. trwałość plonowania i ważniejsze wartości gospodarcze poszczególnych odmian (WGO), które zostały uszeregowane wg malejącego plonu (tab. 1.). Średni plon odmian badanych w PDO w roku 2023 wyniósł 61,2 dt/ha i był nieco niższy niż w roku 2022. Do najlepiej plonujących odmian owsa zwyczajnego w trzyleciu 2021–2023 należą Rambo (64,8 dt/ha), Poker (64,1 dt/ha) i Wulkan (64,1 dt/ha). Wśród odmian nieoplewionych są to Siwek (45,7 dt/ha) i Adorator (45,3 dt/ha).

Zobacz także: Jęczmień jary - jaką odmianę wybrać? Wyniki PDO

image

cechy owsa zwyczajnego i nagiego

FOTO: pwr

Udział łuski w masie ziarna owsa

Poza plonem istotną cechą odmian owsa jest udział łuski w masie ziarna. Największy mają odmiany owsa zwyczajnego Harnaś (27,9%), Figaro (26,5), Magellan i Huzar (po 26,3%). W grupie owsa nagiego najwięcej ma jej Siwek (4,5%). Najmniejszy udział łuski w owsie zwyczajnym odnotowano natomiast u odmian MHR Samuraj (22,5%) i Motto (22,7%), a w owsie nagim dla odmiany Adorator (2,7%).

Pozostało 64% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
NASZA AUTORKA<br/>Karolina Madajska<br/>COBORU Słupia WielkaNASZA AUTORKA
Karolina Madajska
COBORU Słupia Wielka
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
16. kwiecień 2024 05:03