StoryEditor

Rejonizacja odmiany pszenicy jarej

Oczekujesz dobrych plonów zbóż, zacznij od wyboru właściwej odmiany, dostosowanej do rejonu jej uprawy. Poprawna decyzja ułatwi prowadzenie łanu i obniży nakłady polowe.
22.02.2021., 11:02h
Źródłem cennych informacji dla praktyki, o przydatności odmian zbóż jarych do uprawy w poszczególnych rejonach kraju, są:
  • „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw”, tzw. LOZ. Tworzone są co roku na podstawie wyników PDO i zawierają odmiany najlepiej sprawdzające się w danym rejonie,
  • wyniki PDO, o plonowaniu odmian w rejonach. W zestawieniu tym są one inne niż średnie krajowe, co wynika z dużej zmienności glebowej i warunków pogody w różnych częściach kraju. Inna kolejność i wartości liczbowe dotyczą zarówno samych odmian, jak i wielkości uzyskiwanych plonów.
Rejony przebierają w odmianach
Dla pszenicy jarej LOZ utworzone są dla wszystkich województw, co nie jest regułą w pozostałych gatunkach, nie tylko zbóż. W 2021 r. odmianami rekomendowanymi do uprawy w największej liczbie województw są: Goplana (15), Harenda (14) i Rusałka (12). Łącznie na liście tej znajduje się 17 odmian. Najwięcej mają ich do dyspozycji rolnicy w woj. świętokrzyskim (9) oraz śląskim i warmińsko-mazurskim (po 8).

Plonowanie pszenicy jarej
Wyniki badań PDO potwierdzają dość znaczne zróżnicowanie plonowania odmian pszenicy jarej w poszczególnych rejonach kraju. W ostatnim trzyleciu w rejonie I najlepiej plonowała odmiana Atrakcja, w II – Alibi, a w III – Aura. Z kolei w rejonie IV i VI prym wiodła odmiana WPB Troy. Generalnie odmiany pszenicy jarej najlepiej plonowały w rejonie II, gdzie średnia z lat 2018–2020 wszystkich badanych odmian wynosiła 70 dt/ha…

Cały artykuł o rekomendacji odmian pszenicy jarej, w tym tabelę z plonami w rejonach oraz mapę LOZ znajdziesz w nowy wydaniu 3/2021 „top agrar Polska” na str, 96–97. Polecam szczególnie ten cenny dla praktyki materiał.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. lipiec 2024 16:54