StoryEditorMateriał promocyjny

REVYlacyjna pewność i same PLUSY

Revyflex® Plus to gotowa formulacja i jedno wygodne opakowanie. W jednym, gotowym produkcie połączona aż trzy różne mechanizmy działania, trzech substancji aktywnych: - F 500® blokuje oddychanie komórkowe patogena w mitochondrium komórkowym (FRAC grupa 11) - Revysol® to unikalny triazol na rynku, blokuje biosyntezę ergosterolu (FRAC grupa 3) - Metrafenon zaburza proces tworzenia ścian komórkowych przez patogen (FRAC grupa 50)
08.03.2024., 09:12h

Różne formulacje substancji czynnych wymagały indywidualnego podejścia do stworzenia gotowego produktu. BASF włożył dużo pracy w znalezienie formulacji spełniającej wymagania rolników. Zoptymalizowana formulacja łączy skuteczne działanie kontaktowe i systemiczne metrafenonu i F 500® oraz systemiczne działanie substancji Revysol®. Efektem jest wysoce skuteczny produkt łączący siłę 3 substancji czynnych!

Revyflex® Plus – odporność na zmywanie

Doskonała formulacja pozwala na szybkie pobieranie przez liście produktu Revyflex® Plus. Pod powierzchnią warstwy woskowej tworzone są zasoby substancji czynnych, które przez długi okres czasu uwalniane są do tkanek liści i rozprowadzane wewnątrz rośliny. Dzięki temu produkt jest zabezpieczony przed zmywaniem przez deszcz, a roślina chroniona dłużej i pewniej.

Revyflex® Plus działa już od 5°C

Niska temperatura podczas zabiegu T1 ogranicza możliwość wjazdu w pole oraz skuteczność fungicydu. Revyflex® Plus zawiera w swym składzie substancja czynną – Revysol® i skutecznie działa już od 5°C. Zatem produkt można stosować w znacznie szerszym przedziale czasowym niż inne – standardowe triazole. Co daje szersze okno zabiegowe na wykonanie oprysku.

image
Revyflex Plus fungicyd na pierwszy zabieg
FOTO: inf. pras

Skuteczność działania – pewność inwestycji

Revyflex® Plus skutecznie chroni przed septoriozą nawet do 50 dni.

image
Revyflex® Plus skutecznie chroni przed septoriozą nawet do 50 dni.
FOTO: inf. pras

Zawarty w Revyflex® Plus Revysol® tworzy wewnątrz liścia zasoby pozwalające na ciągłe i systemiczne uwalnianie substancji czynnej w roślinie. Zapewnia to długotrwałą ochronę rośliny przed patogenami. Potwierdzają to nasze lokalne polskie doświadczenia z ubiegłego roku. Okres wiosenny 2023 nie należał do najbardziej sprzyjających do wykonywania pierwszych zabiegów fungicydowych. Częste, czasem nieprzewidywalne opady deszczu, niskie temperatury oraz silne wiatry skutecznie uniemożliwiały wykonywanie jakichkolwiek prac polowych. W wyniku tego pierwsze zabiegi T1

w sezonie 2023 w Centach Kompetencji BASF były wykonywane dość późno, w zależności od lokalizacji stacji w przedziale od 12.04 do 20.04.2023. Nie były jednak one przestrzelone pod kątem fazy rozwojowej roślin. Brak optymalnych temperatur spowolniło tempo wzrostu roślin, przez co przechodziły one bardzo spokojnie w kolejne fazy rozwojowe. Z drugiej strony te same warunki pogodowe nie sprzyjały rozwojowi niektórych patogenów, tj. mączniakowi prawdziwemu zbóż i traw

– jego poziom porażenia podczas wykonywania zabiegów był na bardzo niskim poziomie. Niemniej zwiększona wilgotność sprzyjała rozwojowi i porażeniu septoriozą paskowaną liści. Dokonując cyklicznych ocen można było zauważyć bardzo silne działanie nowego produktu Revyflex® Plus, które utrzymywało się nawet po 50 dniach po zabiegu. Dodatkowo silne działanie fungicydowe pozytywnie odbiło się na zwiększonym poziomie plonowana pszenicy w stosunku do obiektów porównawczych zastosowanych w tym doświadczeniu.

image
porażenie septoriozą paskowaną
FOTO: inf. pras
image
Plon doświadczenia z 2023 roku
FOTO: inf. pras

Dokonując wyboru odmian do stworzenia corocznego sektora demonstracyjnego w naszych 3 Centrach Kompetencji BASF – Rychnów (woj. opolskie), Pamiątkowo (woj. wielkopolskie), Szwarcenowo (woj. warmińsko-mazurskie)– braliśmy pod uwagę wiele czynników dotyczących owych odmian w taki sposób, aby przedstawiały one duży przekrój ich różnorodności. Odmiany te wysiane zostały w sektorze, gdzie testowaliśmy topowe rozwiązanie premium BASF bazujące na produktach: Revyflex® Plus w T1, Revysky® w T2, RevyTop™ w T3 – w porównaniu do systemów konkurencyjnych.

Warunki klimatyczne począwszy od deszczowej wiosny, poprzez suche i gorące lato nie ułatwiały optymalnego rozwoju roślin. Końcowe etapy wegetacji letniej, w zależności od rejonu kraju oraz klasy gleby, powodowały zasychanie zbóż w różnym tempie. Poprzez te stresowe niedobory wody poziom plonowania zbóż mógł zmaleć. Również patogeny infekowały odmiany pszenicy z różną intensywnością i różnorodnością. Początkowo na wiosnę obserwowano w znacznej mierze septoriozę paskowaną liści, której intensywność zwiększała się z tygodnia na tydzień. W dalszych tygodniach po ustąpieniu deszczy ukazywały się takie choroby jak mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza żółta, rejonowo DTR a na końcu rdza brunatna. Porównując aż 26 odmian zasianych w Centrach Kompetencji BASF, nasz flagowy system 3-zabiegowej ochrony pszenicy wykazał się najwyższym poziomem zwalczania patogenów. Również, i to chyba najważniejsze z punktu widzenia zyskowności, system BASF zapewnił najwyższy plon – osiągnięty poprzez skuteczne działanie na patogeny oraz dodatkowe efekty fizjologiczne w warunkach stresowych.

image
plonowanie pszenicy ozimej
FOTO: inf. pras
image
plonowanie pszenicy ozimej z RevyFlex
FOTO: inf. pras
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. maj 2024 01:32