StoryEditor

Susza w ziemniakach, tylko w woj. lubuskim

W ósmym okresie raportowania stanu suszy rolniczej w Polsce, tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2020 r. IUNG – PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej w ziemniaku tylko w woj. lubuskim.
07.08.2020., 10:08h
Warunki wilgotnościowe w analizowanym okresie raportowania suszy rolniczej sprawiły, że zjawisko w uprawach ziemniaka odnotowano po raz pierwszy od początku tegorocznego monitoringu, tj. od raportu z 20. maja br. Susza w tej uprawie obejmuje tylko 2. gminy – Żagań raz miasto i gminę Żagań (kod terytorium: 0810092 i 0810021; patrz zestawienie).


Należy jednak odnotować, że zjawisko dotyczy tylko upraw ziemniaka zlokalizowanych na I kategorii gleb, tj. bardzo podatnych na suszę. Są to stanowiska, których ilość wody ogólnie dostępnej (WOD) dla roślin wynosi < 127,5 mm. Zalicza się do niej , gatunki gleb:
  • piasek luźny – pl
  • piasek luźny pylasty – plp
  • piasek słabo gliniasty – ps
  • piasek słabo gliniasty pylasty – psp.
[WOD – oblicza się jako różnicę wilgotności objętościowej dla polowej pojemności wodnej i punktu trwałego więdnięcia w strefie korzeniowej].
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. czerwiec 2024 21:13