Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Ziemniaki>

Wyższy plon bulw po szybszym rozkładzie resztek pożniwnych

Obrazek

Nawożenie tiosiarczkiem amonu stymuluje życie biologiczne gleby i przyspiesza rozkład materii organicznej. Procesy te zwiększają także plon bulw i poprawiają kalibrację sadzeniaków.

Janusz Biernacki23 listopada 2022, 15:40
Ciekawe wyniki nawożenia ścierniska zbożowego płynnym nawozem zawierającym tiosiarczek amonu prezentuje m.in. portal internetowy nieuweoogst. W analizowanym doświadczeniu stanowisko po pszenicy było przedplonem w uprawie ziemniaka. W teście polowym uzyskano nie tylko lepsze plony bulw, ale także plon handlowy kalibrażu sadzeniaków w przedziale od 35 do 55 mm.
– Dodatkowe plony bulw można częściowo wytłumaczyć przyspieszonym rozkładem resztek pożniwnych oraz dostarczaniem niewielkiej ilości dodatkowych składników pokarmowych – mówi Herman Eijkelboom z Tessenderlo Kerley International. W ubiegłym sezonie ten belgijski producent nawozów przeprowadził polowy test w gospodarstwie rolnym w Groningen.
W doświadczeniu wykorzystano 100 l/ha doglebowego nawozu Thio-Sul – tiosiarczanu amonu, a zabieg wykonano w sierpniu 2021 r. na ściernisku pszennym, tuż przed siewem żyta jako zielonego nawozu. Z kolei wiosną 2022 r. na testowej kwaterze posadzono sadzeniaki odmiany Arizona, które zebrano 31 sierpnia.
Wynik testu
Wyniki doświadczenia wskazują, że plon po nawożeniu ścierniska produktem Thio-Sul w celu szybszego rozkładu materii organicznej, był o 1,1 t wyższy w porównaniu z polem kontrolnym. Wzrost wydajności był głównie efektem poprawy kalibracji zbieranych bulw w zakresie od 35 do 55 mm, atrakcyjnego handlowo asortymentu sadzeniaków (patrz zdjęcie). Badanie w uprawie sadzeniaków zostanie powtórzone w przyszłym roku, w celu lepszej weryfikacji uzyskanych wyników.
Herman Eijkelboom, specjalista ds. uprawy i pilotujący to doświadczenie wyjaśnia, że tiosiarczany w glebie są przekształcane przez mikroorganizmy w siarczany pobierane w roztworze glebowym przez korzenie roślin. W badaniu zaobserwowano także wzrost życia biologicznego w glebie, co sprzyja szybszemu rozkładowi glebowej materii organicznej. Zdaniem eksperta, wyższa zawartość materii organicznej w glebie korzystnie wpływa również na gospodarkę wodną, zarówno na glebach gliniastych, jak i piaszczystych.
Nawóz w praktyce
Nawozy tiosiarczanowe są często stosowane w połączeniu z mocznikiem lub roztworem saletrzano-mocznikowym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, Danii czy w Niemczech. Mieszanina ta zawiera zarówno mocznik, jak i azotan amonu. Ponadto przemiana mocznika w amon przez enzym ureazę jest spowalniana przez tiosiarczan, co wydłuża działanie nawozu i ogranicza jego wymywanie.
W Polsce produkt ten oferowany jest również jako płynny nawóz azotowo-siarkowy do stosowania w wielu uprawach roślinnych. Zawiera tiosiarczan amonu (tzw. ATS, ammonium thiosulphate), czyli azot amonowy (ok. 12%) i siarkę (ok. 64% SO3) w formie tiosiarczanu. Jak podają krajowi dystrybutorzy, w tym nawozie tiosiarczan przechodzi w glebie szybko do formy siarczanowej, bezpośrednio dostępnej dla roślin, czyli SO42– (ok. 50%) oraz do formy siarki elementarnej S (ok. 50%), w formie koloidu, która po utlenieniu staje się przyswajalna w późniejszym czasie. Produkt nadaje się także do łącznego stosowania z gnojowicą, w której ogranicza straty azotu w postaci amoniaku o ok. 50% oraz poprawia bilans N : S w glebie. Nawóz zwiększa ponadto przyswajalność przez rośliny innych składników mineralnych, np. fosforu, żelaza, manganu, cynku i boru.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)