StoryEditor

Ziemniak – wyspecjalizowana uprawa, zapraszamy na seminarium

Chociaż powierzchnia uprawy ziemniaka w Polsce nie przekracza obecnie 200 tys. ha, to jego znaczenie gospodarcze wciąż jest bardzo wysokie. Produkcja polowa wymaga zatem dużego profesjonalizmu, inwestycji w nowoczesne maszyny i sprzęt oraz… szkoleń z udziałem wysokiej klasy ekspertów.
31.01.2024., 11:25h

W Polsce w latach 70. ub.w. ziemniaka uprawiano na ok. 2,7 mln ha, zbierając ok. 50 mln t bulw, z czego ponad 50% przeznaczano na paszę dla zwierząt. Obecnie jest to areał rzędu 0,2 mln ha, a zbiory wynoszą 6–7 mln t. Liczby te świadczą o skali zmian, lecz nie oznacza to degradacji ważności tego gatunku w gospodarce, nie tylko krajowej.

Stały wysoki, wielokierunkowy popyt na ziemniaki sprawia, że produkcja polowa, także z powodu redukcji zatrudnienia w rolnictwie, wymaga wysokiej specjalizacji. Dotyczy ona zarówno agrotechniki, przechowalnictwa i dystrybucji, jak i hodowli odmian. W procesie tym ważą rolę mają systematyczne szkolenia, przekaz nowości oraz informacji dotyczących adaptacji agrotechniki do różnych sytuacji pogodowych.

image
FOTO:

Seminarium ziemniaczane

Okazja do tego typu spotkań jest organizowane przez redakcję top agrar Polska seminarium ziemniaczane. Odbędzie się ono 27.02.2024 r. w Wielkopolsce, w Centrum Rekreacyjno-Hotelowym Bagatela, k. Miłosławia.

Wykładowcami poszczególnych tematów będą m.in. eksperci z USA, Niemiec oraz Polski. Podczas spotkania omawiane będą zagadnienia związane z racjonalizacją nawożenia, strategią zwalczania zarazy ziemniaka w scenariuszu amerykańskim, zwalczaniem odporności tego patogenu na fungicydy, mieszaniem agrochemikaliów w uprawach ziemniaka, stosowaniem międzyplonów, czy zbiorem i przechowywaniem bulw.

Szczegółowe informacje tego wydarzenia oraz zapisy pod linkiem: https://eventy.pwr.agro.pl/event/seminarium-ziemniaczane-2024

Serdecznie zapraszamy i deklarujemy, że trzeba i warto tam być. Do zobaczenia!

[bie]

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
15. kwiecień 2024 14:45