StoryEditor

Ile zarabia KOWR na sprzedaży i dzierżawie ziemi?

  Ile pieniędzy zarabia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na sprzedaży i dzierżawie gruntów? Najnowsze dane przedstawiło ministerstwo rolnictwa.
31.03.2023., 12:03h

- Rok 2022 był szczególnie trudny dla polskiego rolnictwa. Rosnące koszty produkcji rolnej w sposób drastyczny wpłynęły na spadek dochodowości gospodarstw. Znacząco wzrosły czynsze dzierżawne nie tylko z nowo zawieranych umów, ale także z uwagi na wzrost cen pszenicy, zawarte w przeszłości. Beneficjentem takiej sytuacji powinien być Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod warunkiem, że rolnicy byli wypłacalni. Z sygnałów od rolników wynika, że w ubiegłym roku KOWR wbrew pierwotnym zapewnieniom wydzierżawił mało gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – napisali w interpelacji poselskiej posłowie Dorota Niedziela oraz Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej, którzy zadali szereg pytań dotyczących dochodów KOWR z tego tytułu.

Jakie wpływy ze sprzedaży?

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa poinformowało, że:

  • w 2022 r. z ZWRSP sprzedano 3 631 ha gruntów rolnych za 177,7 mln zł.
  • w 2022 r. z ZWRSP sprzedano 1 372 ha gruntów nierolnych za 661,3 mln zł.

Średnia cena sprzedaży gruntów rolnych i nierolnych z ZWRSP w 2022 r. dla całego kraju wyniosła:

  • dla gruntów rolnych – 43 446 zł za 1 ha,
  • dla gruntów nierolnych – 568 252 zł za 1 ha.

Przez cały 2022 r. wpływy ze sprzedaży gruntów wyniosły ponad 1,6 mld zł., z czego:

  • wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w latach poprzednich to 720 627 tys. zł,
  • wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w 2022 r. to 908 569 tys. zł.

Jakie wpływy z dzierżaw?

W 2022 r. powierzchnia gruntów wydzierżawionych z ZWRSP wyniosła 36 441 ha.

Wpływy z tytułu dzierżawy przez cały zeszły rok wyniosły 745 233 tys. zł. A wpływy z odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP wyniosły 809 095 tys. zł.

- Czynsz dzierżawny dla umów zawartych w 2022 r. wyniósł średnio dla całego kraju 12,2 dt pszenicy/ha. W wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców. Średni czynsz dzierżawny dla wszystkich obowiązujących umów dzierżawy (obejmujących łączną powierzchnię 1 069 515 ha), wynosi 5,7 dt pszenicy/ha – napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Jaki wskaźnik spłacalności?

Ministerstwo rolnictwa podało także informację dotyczącą  wskaźnik spłacalności należności bieżących ogółem (z tytułu dzierżawy i sprzedaży nieruchomości ZWRSP).

Resort rolnictwa przedstawił także stopień wykonania w 2022 r. przychodów i wpływów ze sprzedaży mienia ZWRSP oraz przychodów i wpływów z odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP, w pozycjach wynikających z planu finansowego ZWRSP, stanowiącego załącznik do ustawy budżetowej na 2022 r.

wk
Fot. Envato_Elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. luty 2024 21:09