StoryEditor

Błędy w aplikacji IRZ Plus. Czy będą zmiany? Resort rolnictwa wyjaśnia

KRiR zwróciła się do MRIRW o kilka zmian w aplikacji IRZ Plus informując jednocześnie o wyskakujących hodowcom błędów oraz zmian w ustawie o systemie identyfikacji rejestracji zwierząt. Czy będą zmiany w aplikacji IRZ Plus?
29.05.2024., 13:09h

Obowiązek cotygodniowego zgłaszania padnięć

Izba zawnioskowała o zmianę ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w zakresie obowiązku podmiotów prowadzących zakład drobiu dotyczącego cotygodniowego zgłaszania padnięcia lub śmierci ptaków w aplikacji IRZplus (np.: po każdorazowym odbiorze sztuk padłych, po zakończonym cyklu produkcyjnym lub w okresie miesięcznym czy też kwartalnym). 

Resort rolnictwa poinformował, że nie będzie zmian akurat w tym zakresie, gdyż zgłaszanie padnięć lub smierci drobiu jest ważne ze względu na zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. 

- Biorąc pod uwagę specyfikę hodowli drobiu wprowadzono obowiązek zgłaszania do komputerowej bazy danych łącznej liczby sztuk ptaków, których ubyło w przypadku padnięć lub śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w zakładzie drobiu - w okresie tygodnia, a nie jak w przypadku innych gatunków zwierząt podlegających rejestracji - w terminie 7 dni od dnia wystąpienia danego zdarzenia. Obowiązek ten jest znacznie uproszczony względem obowiązków nałożonych na posiadaczy pozostały gatunków zwierząt objętych obowiązkiem identyfikacji, którzy dokonują zgłoszeń zdarzeń w terminie 7 dni od zaistnienia tych zdarzeń. Wprowadzenie obowiązku zgłaszania padnięć lub śmierci w dłuższym odstępie czasu np.: po każdorazowym odbiorze sztuk padłych, po zakończonym cyklu produkcyjnym lub w okresie miesięcznym czy też kwartalnym do przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt utrudniłoby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i organom Inspekcji Weterynaryjnej sprawowanie odpowiedniego nadzoru wynikającego z zasad realizacji działania Ekoschemat Dobrostan zwierząt oraz przepisów regulujących zwalczanie chorób zakaźnych - wyjaśnia resort rolnictwa. Ministerstwo nie planuje zmiany ustawy w we wnioskowanym zakresie. 

Wprowadzenie poprawek w aplikacji IRZplus w zakresie rejestracji urodzeń koniowatych

Zwierzęta koniowate zgłasza się do komputerowej bazy danych w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia zwierzęcia, z kolei na dokonanie opisu oraz identyfikację koniowatego przez związek hodowców koniowatych jest 12 miesięcy od dnia urodzenia tego zwierzęcia. Izba twierdzi, że procedura jest skomplikowana i wymaga uproszczenia. Ponadto w systemie wyskakują błędy. 

Resort rolnictwa przekazał, że zgłoszenie urodzenia koniowatego podzielone jest na dwie części.

  • Część I, która dotyczy informacji, jakie zgłaszający jest w stanie podać zgłaszając urodzenie koniowatego oraz część II, która jest możliwa do uzupełnienia dopiero po identyfikacji koniowatego przez związek hodowców koniowatych.
  • Część II uzupełniana jest przez pracowników związków hodowców koniowatych poprzez modyfikację danych (uzupełnienie danych), na konkretnym zgłoszeniu urodzenia koniowatego, któremu został nadany systemowy numer ID. Pod tym numerem koniowate jest ewidencjonowane w komputerowej bazie danych (w przypadku gdy koniowatemu nie nadano jeszcze numeru UELN). Każde zgłoszenie urodzenia koniowatego tworzy zadanie do realizacji po stronie odpowiedniego związku hodowców koniowatych.

- Związek obsługując takie zadanie nie zgłasza odrębnego zgłoszenia do aplikacji IRZplus, tylko uzupełnia dane zwierzęcia, które istnieje w komputerowej bazie danych (posiada zgłoszenie urodzenia). W związku z powyższym stwierdzenie, że związek wprowadzając dane, zgłasza kolejne urodzenie dla tego samego zwierzecia, jest niezgodne z prawda i może świadczyć o nieznaiomości  procedury - wyjaśnia MRiRW. 

Problem ze zgłaszaniem innych zdarzeń w IRZ Plus

Resort rolnictwa informuje, że problem ze zgłaszaniem innych zdarzeń dotyczących koniowatego może wystąpić na etapie przekazywania informacji (danych zidentyfikowanego koniowatego, w tym również jego numeru UELN) przez związki hodowców koniowatych do ARiMR.

- Dotyczy to związków hodowców koniowatych, które zamiast korzystać bezpośrednio z aplikacji IRZplus dane dotyczące opisanych zwierząt przekazują codziennymi importami danych. Luka czasowa pomiędzy wydaniem unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, a wprowadzeniem jego danych do systemu (import danych przekazanych przez związek hodowców koniowatych) może uniemożliwiać zgłoszenie innych zdarzeń dla koniowatego - wyjaśnia MRiRW i informuje, że ARiMR w trakcie spotkań i szkoleń zwraca się z prośbą do związków hodowców koniowatych, żeby bezpośrednio po identyfikacji koniowatego, zakończonej wydaniem unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego, wprowadzały do aplikacji IRZplus co najmniej nadany numer UELN, co umożliwi hodowcom przemieszczanie tych zwierząt. Według resortu rolnictwa wyeliminowałoby to większość problemów, z którymi borykają się hodowcy koni. Opis koniowatego mógłby być uzupełniany w późniejszym terminie poprzez import danych, a docelowo z wykorzystaniem API.

Resort rolnictwa uważa, że błędy wyskakujące w trakcie rejestracji wynikają z błędnego postępowania w trakcie procesu rejestracji i nieprawidłowej kolejności zgłoszeń zarówno ze strony hodowcy i związku hodowców koniowatych, a nie błędnie działającej aplikacji IRZplus. - Działanie aplikacji w tym zakresie jest poprawne i nie wymaga modyfikacji. Bez względu na powyższe uprzejmie informuję, że ARiMR w przypadku wystąpienia niespójności w komputerowej bazie danych prowadzi postępowania wyjaśniające, pozwalające wyeliminować przypadki wielokrotnego składania zgłoszenia rejestrującego - dodaje resort rolnictwa. 

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 21:10