StoryEditor

Alternaria solani groźniejsza od siostry – A. alternata

Zbyt często rolnicy utożsamiają walkę z zarazą ziemniaka, ze zwykle wcześniejszą niż zaraza obecnością na polu grzybów Alternaria alternata. To błąd. Strategia walki z tymi patogenami musi rozróżniać zarówno same choroby, jak i ich poszczególne formy patogeniczne.
15.05.2018., 14:05h
Ze względu na różne występowanie w sezonie wegetacyjnym grzybów z rodzaju Alternaria (A. alternata, A. solani), strategia ich zwalczania powinna być do tego dostosowana.
Jako pierwsza w sezonie wegetacyjnym pojawia się A. alternata, która nie ma większego praktycznego znaczenia dla kondycji i plonowania ziemniaków. Pojawia się zazwyczaj w czerwcu na już osłabionych roślinach, z niedoborami składników pokarmowych, porażonych przez wirusy, czy z objawami rizoktoniozy.

A. solani pojawia się jako druga, zazwyczaj w lipcu i dominuje w sierpniu. Jest ona groźniejsza od A. alternaty, ponieważ atakuje zdrowe rośliny i powoduje uszkodzenia bulw, w postaci ołowiano-sinych, owalnych, wgłębnych plam.

Do ochrony chemicznej ziemniaków przed alternariozą stosujemy w pierwszej kolejności fungicydy DMI, np. triazole – difenokonazol (Carial Star, Narita), a od lipca włączamy również fungicydy ditiokarbaminianowe i tiokarbamylowe: mankozeb, metiram, propineb, ftalimidowe – folpet oraz fungicydy z grupy Qol zawierające: azoksystrobinę (Amistar), piraklostrobinę (Cabrio Duo), famoksat (Tanos) lub fenamidon (Pyton Consento).

W celu przeciwdziałania powstawania odporności należy stosować fungicydy przemiennie z różnych grup chemicznych. Pełny i uaktualniony wykaz dostępnych fungicydów przeciwko alternariozie ziemniaka zawierających podane powyżej substancje aktywne znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl
[bie]

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 10:28