StoryEditor

Konopie włókniste w Polsce – ilu rolników je uprawia i jakie są w tym zakresie przepisy?

W kraju jest ponad 770 rolników, którzy zdecydowali się na uprawę konopi włóknistych. Od maja obowiązują przepisy, które mają ułatwić zakładania i prowadzenia takiej działalności.
23.05.2022., 16:05h

Podczas poniedziałkowego posiedzenia podkomisja stała do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie MRiRW przedstawiło informację na temat funkcjonowania ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie produkcji i przetwarzania konopi siewnych. Przepisy ustawy zmieniającej możliwości takiej uprawy weszły w życie 7 maja.

– W Polsce w ostatnich latach widać zwiększenie zainteresowanie uprawą konopi włóknistych. W związku z tym powstał projekt poselski, w którym zostały uregulowane kwestie ułatwiające podmiotom prowadzenia działalności w zakresie uprawy oraz skupu maku oraz konopi włóknistych w Polsce - mówiła wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

Szczegółowa lista zmian

MRiRW przypomniało, że w ustawie:

  • przeniesiono obowiązek monitorowania upraw maku oraz konopi włóknistych z wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
  • wprowadzono prowadzony przez KOWR rejestr podmiotów, które uprawiają lub skupują mak oraz konopie włókniste,
  • wprowadzono szybki wpis podmiotów maku oraz konopi włóknistych,
  • zniesiono obowiązek uzyskiwania corocznego zezwolenia na uprawę oraz coroczną rejonizację uprawy w drodze uchwał sejmików województw
  • rozszerzono listę potrzeb i celów na jakie mogą być uprawiane konopie
  • zmiana definicji konopi włóknistych poprzez podniesienie dopuszczalnej zawartości THC z 0,2 do 0,3%.

- Główna zmiana ułatwiająca polega na tym, że wniosek o wpis do rejestru składa się tylko przy rozpoczęciu działalności dotyczącej uprawy i skupu maku lub konopi. Jeżeli w kolejnych latach podmiot zamierza kontynuować działalność w tym zakresie to do KOWR składa tylko informację o zmianach dotyczących prowadzenia tej działalności – kontynuowała wiceminister Gembicka. 

Aktywność KOWR

Jednocześnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował dla beneficjentów warunki monitorowania rynku konopi, stworzył stronę dedykowaną plantatorom i podmiotom skupowym oraz przygotował ulotki i broszury informacyjne. KOWR przeprowadził także kampanię informacyjną w social media i radiu.

Ile jest plantatorów konopi?

Do 16 maja, czyli przez 10 dni od wejścia w życie ustawy KOWR zarejestrował w systemie 33 wnioski o wpis producentów do rejestru konopi.

– Oczywiście wniosków tych z dnia na dzień przybywa. Dla porównania można powiedzieć, że z danych otrzymanych z urzędów marszałkowskich wynika, że w zeszłym roku konopie włókniste uprawiało 771 plantatorów. Trzeba pamiętać, że obecnie wielu plantatorów posiada ważne zezwolenia na uprawę konopi ale wydane jeszcze na starych zasadach i na tej podstawie prowadzą uprawę – tłumaczyła posłom wiceminister A. Gembicka.

wk

Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 17:18