StoryEditor

Ministerstwo twierdzi, że jako rolnicy mieliśmy ponad 3 dodatkowe lata, kiedy nie musieliśmy realizować dodatkowych działań zapobiegających zanieczyszczeniu wód związkami azotu

Nie cichną pytania o program azotanowy. Wątpliwości budzą głównie terminy, bo te dotykają nas bezpośrednio już od miesiąca. Dlatego zapytaliśmy ministerstwo odpowiedzialne za te sprawy, czyli Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) o potrzebę i cel wprowadzenia nowych przepisów. Oto zadane pytania i udzielone odpowiedzi.
28.11.2018., 13:11h
Czy konieczne było obejmowanie programem obszaru całego kraju?

Dyrektywa 91/676/EWG – tzw. dyrektywa azotanowa dopuszcza dwa modele wdrażania działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Pierwszy model określony w art. 3 ust. 2 Dyrektywy polega na wyznaczeniu obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (tzw. OSN), a następnie ustanowieniu programów działań w odniesieniu wyłącznie do tych obszarów. Drugi model określony w art. 3 ust. 5 Dyrektywy polega na ustanowieniu jednego programu działań dla obszaru całego kraju z pominięciem etapu wyznaczania OSN. W Polsce do 2017 r. obowiązywało podejście pierwsze usankcjonowane przepisami art. 47 nieobowiązującej już ustawy 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Skuteczna ochrona wód na podstawie tych przepisów była znacznie utrudniona. Zarówno OSN jak i programy działań były ustanawiane aktami prawa miejscowego w drodze rozporządzenia dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Działania dyrektorów RZGW budziły duży sprzeciw środowisk rolniczych, w konsekwencji czego powierz...
Pozostało 93% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Tomasz Czubiński
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński

redaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie ochrony, uprawy i nawożenia roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. maj 2024 15:45