StoryEditor

Poziom zużycia nawozów mineralnych w Polsce, a w krajach UE

Polska w odniesieniu do krajów UE znajduje się na drugim miejscu w ilości zużytego nawozu na hektar. Jak wygląda zużycie nawozów w Polsce, a na świecie? Których nawozów mineralnych używamy najwięcej?
22.06.2024., 14:00h

Zacznijmy od tego, że nawozy mineralne są bardzo istotnym elementem struktury kosztów w gospodarstwie rolnym. Dlatego ich ceny, a także relacja cen nawozów do cen płodów rolnych, o czym pisaliśmy więcej TUTAJ: Dlaczego ceny nawozów na światowym rynku rosną? Jaka jest relacja cen nawozów do produktów rolnych? wpływa na poziom ich zużycia.

Zużycie nawozów mineralnych

W 2022 roku wartość zużycia nawozów oraz środków poprawiających właściwości gleby wyniosła 3,34 mld euro. W 2023 roku było to już 2,91 mld euro.

Udział ten średnio w krajach członkowskich UE w 2022 roku wyniósł – 9,4%:

 • Francja – 10,4%
 • Niemcy – 8,9%
 • Węgry – 13,3%
 • Słowacja – 14,3%
 • Bułgaria – 20,2%.
image
Struktura zużycia pośredniego w polskim rolnictwie w 2022 roku
FOTO: IERiGŻ na podstawie Eurostat

Jak wygląda zużycie nawozów w Polsce?

W Polsce przez wiele lat zużycie utrzymywało się na poziomie od 1,9 do 2,1 miliona ton czystego składnika. W latach 2021 i 2022 nastąpiło pogorszenie ekonomiczne, a także utrudnienie w dostępności nawozów, co przełożyło się na spadek zużycia o prawie 11% do 1,74 mln ton. Według szacunków w sezonie 2022/23 zużycie dalej znajdowało się w trendzie spadkowym i zużycie zmalało o kolejne 7% do poziomu 1,6 mln ton.

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na zmniejszenie zużycia nawozów w Polsce, były oczywiście niekorzystne tendencje na podstawowych rynkach rolnych.

Wielkość zużycia nawozów mineralnych w Polsce

image
Wielkość zużycia nawozów mineralnych w Polsce
FOTO: IERiGŻ na podst. GUS i IFA

Nawozy – zużycie w Polsce, a w krajach UE

Udział Polski w ogólnym zużyciu nawozów w przełożeniu na świat jest niewielki i wynosi 0,9%, Natomiast w porównaniu z UE jest to już 12,3%, przy 9% udziale użytków rolnych.

Zużycie nawozów na świecie

(mln ton czystego składnika)

 • Chiny – 42,3
 • Indie – 29,8
 • Brazylia – 21,2
 • USA  18,3
 • Indonezja – 7,2
 • Pakistan – 5,0
 • Rosja – 4,6
 • Kanada – 4,6
 • Australia – 3,4
 • Bangladesz – 3,1
 • Ukraina – 2,7
 • Wietnam – 2,6
 • Turcja – 2,6
 • Argentyna – 2,5
 • Meksyk – 2,5
 • Francja – 2,5
 • Inne kraje – 40,6
 • W tym Polska – 1,7

Wielkość zużycia nawozów w krajach UE

(mln ton czystego składnika)

 • Francja – 2,5
 • Polska – 1,74
 • Niemcy – 1,72
 • Hiszpania – 1,48
 • Rumunia – 1,02
 • Włochy – 0,80
 • Węgry – 0,62
 • Irlandia – 0,60
 • Bułgaria – 0,58
 • Czechy – 0,39
 • Dania – 0,29
 • Litwa – 0,26
 • Holandia – 0,24
 • Szwecja – 0,24
 • Belgia – 0,23
 • Grecja – 0,23
 • Słowacja – 0,20
 • Inne państwa – 1,0

(dane IERiGŻ PIB na podst IFA)

Których nawozów używamy najwięcej w Polsce?

Struktura zużycia nawozów w Polsce, jest dość stabilna, ale przeważa zużycie nawozów azotowych (mocznik i saletra amonowa). N oraz K2) są zużywane głównie w nawozach jednoskładnikowych, natomiast P2O5 w nawozach wieloskładnikowych.

image
Zużycie nawozów w polskim rolnictwie
FOTO: IERiGŻ PIB na podstawie IFA
image
Poziom zużycia nawozów w kg czystego składnika
FOTO: IERiGŻ PIB na podstawie GUS i IFA

Zużycie nawozów na poszczególne województwa

Zużycie nawozów w Polsce możemy też rozpisać w odniesieniu na konkretne województwa.

Jak podaje PSR 2020 w sezonie 2019/2020 nawozy mineralne były stosowane przez 940 tys. gospodarstw. Średni poziom nawożenia wynosił 130,5 kg.

image
Poziom zużycia nawozó z podziałem na województwa
FOTO: IERiGŻ na podst GUS PSR 2020

Zużycie nawozów w krajach UE

Polska to kraj, który zalicza się do grupy, która ma najwyższe zużycie nawozów na 1 ha UR. Wyższe zużycie odnotowano w:

 • krajach Beneluksu
 • Irlandii
 • Chorwaci
 • Węgrzech

Poziom nawożenia w Polsce jest około o 1/3 wyższy niż wynosi średnia w UE. Jednak obserwowane jest zmniejszenie zużycia nawozów w krajach Europy Zachodniej, co spowodowane jest między innymi z postępującą optymalizacją nawożenia, rozwojem rolnictwa precyzyjnego, a także z coraz częstszym stosowaniem nawozów otoczkowanych, zawierających inhibitor ureazy oraz coraz większym zainteresowaniem rozwiązaniami ekologicznymi.

Średnio w Unii Europejskiej zużywa się 88 kg nawozów na ha UR.

image
Zużycie nawozów w krajach UE i zmiany w poziomie zużycia nawozów mineralnych
FOTO: IERiGŻ PIB na podstawie IFA i Eurostat

Bernat Patrycja na podstawie materiałów ze szkolenia "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie" prowadzonego przez Wiolette Wrzaszcz i Arkadiusza Zalewskiego.

Fot: Canva

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. lipiec 2024 20:24