StoryEditor

Rynek nawozów. Mocznika importowano 2-krotnie więcej niż rok temu

Wysokie ceny gazu zamieszały na globalnym i krajowym rynku nawozów mineralnych. Ich eksport z Polski spadł o prawie 20% do poziomu najniższego od 2013 r. Ale sytuacja na rynku powinna się uspokajać wraz ze spadkiem cen gazu na giełdach.
04.07.2023., 12:07h
Z danych ministerstwa rolnictwa wynika, że ich eksport nawozów zmalał o 18% z rekordowych 3 mln t. w 2021 r. do 2,4 mln t. w 2022 r.

 - Spadek eksportu należy wiązać m.in. z mniejszą krajową produkcją w związku z wyraźnymi wzrostem cen gazu ziemnego oraz prawdopodobnie z pogorszeniem konkurencyjności nawozów produkowanych w Polsce na światowym i europejskim rynku. Należy przy tym podkreślić, że spadek eksportu dotyczył w  szczególności II półrocza 2022 r., chociaż w I półroczu 2022 r. eksport był również ilościowo mniejszy niż rok wcześniej – czytamy w przesłanej do Sejmu informacji. 


Zobacz koniecznie: Sonda nawozowa: Ceny nawozów w Polsce i za granicą - koszt produkcji nawozu niemal na poziomie sprzed wojny!


Jeżeli chodzi o eksport nawozów, to I kwartale 2023 r. był on mniejszy niż rok wcześniej o 28,6% (wyniósł 550 tys. ton), przy czym spadek eksportu nawozów wieloskładnikowych był większy niż nawozów azotowych. W I kwartale br. wyeksportowano 412 tys. ton nawozów azotowych (o 27,4% mniej niż rok wcześniej) oraz 124 tys. ton (o 28,6% mniej niż w I kwartale 2022 r.).

Spadek popytu na drogie nawozy 

Z kolei import ilościowo zmniejszył się natomiast z 3542 tys. ton w 2022 r. do 3240 tys. ton w 2021 r. Ale spadek importu nie dotyczył nawozów azotowych. W całym 2022 r. zaimportowano o 31,1% więcej nawozów azotowych więcej niż rok wcześniej. Co więcej, import nawozów ogółem w ujęciu ilościowym malał już drugi rok z kolei. Należy jednak podkreślić, że mniejszy import był obserwowany przede wszystkim w I półroczu 2022 r. Spadek importu w tym okresie, w porównaniu z I półroczem 2021 r. wyniósł 26,7% i dotyczył wszystkich grup nawozów mineralnych. 

- Mniejszy import nawozów był następstwem z jednej strony spadku krajowego popytu na nawozy mineralne w związku z pogorszeniem ekonomicznej opłacalności ich stosowania, z drugiej natomiast – pogorszenia fizycznej dostępności nawozów na europejskim rynku na skutek ograniczeń w produkcji w wielu zakładach w Europie w związku z wysokimi cenami gazu ziemnego – tłumaczy MRiRW. 

W II półroczu import nawozów ogółem był ilościowo większy niż rok wcześniej o 12,1%, przy czy wzrost importu dotyczył wyłącznie nawozów azotowych i wyniósł niemal 90% r/r, w tym w przypadku mocznika (importowanego przede wszystkim z Algierii, Omanu i USA) był ponad 2-krotny.

Import obniżył ceny? 

W I kwartale 2023 r. import nawozów ogółem był wprawdzie ilościowo mniejszy niż rok wcześniej, jednak (podobnie jak w całym 2022 r.) spadek dotyczył w szczególności nawozów wieloskładnikowych oraz potasowych. Łącznie w I kwartale br. zaimportowano 625 tys. ton nawozów (w masie nawozu), o 12,7% mniej niż rok wcześniej. Z kolei import nawozów azotowych (jednoskładnikowych) zwiększył się o 21,1% do 411 tys. ton. - Zwiększony import nawozów azotowych był jedną z głównych przyczyn spadku ich cen na krajowym rynku – podkreśla resort rolnictwa. 

Zobacz także: Ceny nawozów - skąd możemy importować nawozy, aby ich ceny były niższe?

Jak sytuacja cenowa? 

Od początku 2021 r. do kwietnia 2022 r. ceny nawozów w handlu międzynarodowym były w trendzie wzrostowym. W kwietniu 2022 r. indeks cen nawozów Banku Światowego zwiększył się do poziomu 294 pkt. i był najwyższy w historii notowań. Od maja ub.r. zaczął jednak stopniowo maleć. W maju 2023 r. zmalał on do 152 pkt i był o 41,3% niższy niż rok wcześniej, ale nadal o 30,6% wyższy niż 2 lata wcześniej. W maju 2023 r. światowe ceny nawozów były mniej więcej na poziomie obserwowanym w lipcu 2021 r.

W trendzie spadkowym są również ceny gazu ziemnego, które mają istotny wpływ na zmiany cen nawozów azotowych (chociaż tendencja spadkowa stopniowo się „wypłaszcza”). W dniu 7 czerwca br. cena gazu TTF w kontraktach terminowych na lipiec 2023 r. wynosiła około 25 euro/MWh. Dla porównania w dniu 26 sierpnia 2022 r. cena tego gazu wzrosła do rekordowego poziomu około 340 euro/MWh, natomiast w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wynosiła 134 euro/MWh. - Obecne ceny gazu TTF w kontaktach terminowych są o niemal 70% niższe niż rok wcześniej. Taka sytuacja powinna sprzyjać dalszym spadkom cen nawozów zawierających w swoim składzie azot – podsumowuje MRiRW. 

wk
fot. archiwum
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 15:39