StoryEditor

Zboża i strączki z Wielkopolski

Tegoroczny Otwarty Dzień Pola Poznańskiej Hodowli Roślin odbył się 14 czerwca w samym centrum Wielkopolski w miejscowości Nagradowice.
20.06.2023., 16:06h
Prezes Danuta Hądzlik otwierając spotkanie podkreśliła, że w tym roku firma zarejestrowała 8 nowych odmian i wszystkie można było zobaczyć na poletkach. Wśród nich 4 odmiany pszenicy, 1 odmiana jęczmienia jarego oraz po jednym łubinie wąskolistnym, grochu i łubinie białym. Ten ostatni to pierwsza odmiana w tym gatunku w PHR.


Danuta Hądzlik, prezes PHR Tulce.

Nowe pszenice

Pszenica ozima Essa w badaniach rejestrowych plonowała na poziomie 102–104% wzorca, także w warunkach suszy. Rośliny mają średnią wysokość (ok. 90 cm), a słoma jest sztywna, co zapobiega wyleganiu. Essa posiada geny warunkujące odporność na rdzę brunatną i jest odmianą z bardzo wysoką zimotrwałością. Niemal wszystkie parametry jakościowe ziarna plasują tę pszenicę w grupach jakości E i A.

Iskra to z kolei odmiana pszenicy, która wyróżnia się wysoką adaptacją do różnych warunków glebowych i zróżnicowanych stanowisk. Dzięki temu plonuje wysoko i stabilnie
na terenie całego kraju. Plon ziarna ze zbioru 2022 na poziomie a1 wyniósł 107% wzorca, a na poziomie a2 – 105% wzorca. Jest to pszenica o wysokiej liczbie opadania, dobrej zawartości białka i dobrych parametrach reologicznych. Rośliny są niskie, mają wysokość poniżej wzorca i są bardzo odporne na wyleganie w fazie dojrzałości pełnej, jak i dojrzałości mlecznej. Iskra posiada geny odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną.


O nowych odmianach opowiedział dr Jacek Rajewski.

Trzecią z zaprezentowanych pszenic była Ostoja, mająca wyróżniać się również wysokim i stabilnym potencjałem plonowania, także w warunkach suszy. Jest odmianą jakościową o bardzo dobrych parametrach na poziomie grup E i A . Odmiana bardzo dobrze adaptuje się do warunków i zmienności klimatyczno-glebowej oraz świetnie radzi sobie na glebach o niższym pH. Plonowanie w doświadczeniach rejestrowych, w każdym regionie było powyżej wzorca, co potwierdza przydatność tej odmiany do uprawy na terenie całego kraju. Rośliny mają średnią wysokość i bardzo sztywną słomę w fazie dojrzałości pełnej, co jest gwarancją wysokiej odporności na wyleganie. Ostoja charakteryzuje się szczególnie odpornością na choroby kłosa.

Ostatnią nową pszenicą ozimą jest Persona, odmiana o bardzo dobrej  jakości wypiekowej. Wysoki potencjał jakościowy tej pszenicy potwierdza profil białek zapasowych, który jest identyczny z tym, jaki posiada elitarna odmiana pszenicy Astoria. Persona ma dorodne, wyrównane ziarno o wysokim ciężarze hektolitra. Wyróżnia się także wysoką zimotrwałością.

Nowy paszowy jęczmień jary

Poznańska Hodowla Roślin słynie m.in. z odmian jęczmienia jarego. W tym roku zarejestrowała nową kreację – Masimo. Jest to odmiana pastewna, o wysokiej zawartości białka w ziarnie, znacznie powyżej wzorca. Odporność na większość chorób (rynchosporiozę, mączniaka prawdziwego, ciemnobrunatną plamistość i rdzę jęczmienia) została oceniona na min. 7,5 w skali 9 stopniowej. Rośliny mają średnią wysokość, sztywną słomę i są odporne na wyleganie. To odmiana przystosowana do uprawy na terenie całego kraju.

Nowe strączki z PHR

Najnowszą ogólnoużytkową i wąsolistną odmianą grochu siewnego z Poznańskiej Hodowli Roślin jest Jowisz. Wyróżnia się przede wszystkim wysokim potencjałem plonowania
(wg doświadczeń COBORU w 2021 r. 105% wzorca, w 2022 r. 103% wzorca) w zmiennych warunkach klimatycznych i glebowych. Wysoki plon wynika z dobrego ustrączenia odmiany – średnia liczba strąków na roślinie 7 szt. Strąki są dodatkowo odporne na pękanie, co jest szczególnie ważne w warunkach suszy i przy opóźnieniu terminu zbioru. Jowisz jest odmianą średnio wczesną – długość okresu od siewu do dojrzałości technicznej wynosi 104 dni. Zawartość białka ogólnego wynosi ok. 22% s.m. Rośliny mają średnią wysokość (82 cm), co w połączeniu z dobrze rozwiniętymi wąsami czepnymi, zapewnia dobrą odporność na wyleganie. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na choroby – szczególnie mączniaka prawdziwego i fuzaryjne więdnięcie grochu. Jest to odmiana o średniej MTN ok. 240 g, co korzystnie wpływa na niższą normę wysiewu/ha.

Pogo to z kolei nowy łubin wąskolistny. Jest to wczesna odmiana o tradycyjnym typie wzrostu. Poziom zawartości białka w nasionach jest bardzo wysoki, co przy bardzo niskiej zawartość alkaloidów sprawia, że Pogo jest doskonałą odmianą pastewną o idealnych wartościach żywieniowych. Rośliny są niskie i bardzo odporne na wyleganie. Jest to odmiana termoneutralna, czyli ma być mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu. Odmiana jest bardzo odporna na więdnięcie fuzaryjne, antraknozę i choroby wirusowe.

Nowością jest także łubin biały Kulig, czyli zupełnie nowy gatunek, który uzupełnia ofertę łubinów Poznańskiej Hodowli Roślin. Jest to wczesna odmiana. Plonuje wysoko i stabilnie (w badaniach rejestrowych COBORU 111% wzorca), a dzięki wysokiej zawartości białka w nasionach plon białka ogólnego możliwy do osiągnięcia z hektara wynosi do 15 dt. Rośliny są średniej wysokości, z bardzo dużą odpornością na wyleganie. Kulig jest także bardzo odporny na więdnięcie fuzaryjne
i antraknozę. Stosunkowo niska masa tysiąca nasion obniża koszt siewu.


prof. Tomasz Piechota, UP w Poznaniu.

Międzyplony i ekoschematy

W programie Otwartego Dnia Pola znalazł się też wykład prof. dr hab. Tomasza Piechoty z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert omówił rolę roślin strączkowych w mieszankach poplonowych i ekoschematach. Bazując na przeprowadzonych doświadczeniach i pracach badawczych, profesor przedstawił szereg argumentów udowadniających przydatność strączkowych w zmianowaniu.

fot. Daleszyński
Jacek Daleszyński
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński

redaktor top agrar Polska, specjalista w zakresie uprawy roślin.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. marzec 2024 02:36