StoryEditor

Jeszcze ponad 2,5 tys. hodowców świń czeka na wypłatę pomocy

233 miliony złotych zostało rozdysponowane dla rolników poszkodowanych przez ASF. Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu została wypłacona dla ponad 5100 rolników. Na wypłatę czeka jeszcze kolejne 130 mln zł.
14.01.2022., 11:01h

O sprawę hodowców trzody chlewnej upomniał się poseł Zbigniew Ziejewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który zauważył, że rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu wirusa ASF w pierwszych trzech kwartałach zeszłego roku, wciąż nie otrzymali pieniędzy pomimo poprawnie złożonych wniosków i wyliczonych strat przez pracowników ARiMR.

– Jako powód przedłużenia terminu Agencja podaje skomplikowany charakter sprawy. Kiedy ARiMR planuje ostatecznie wypłacić wyrównanie za pierwsze trzy kwartały 2021 r.? – mówił poseł Ziejewski, który zadał szereg pytań dotyczących pomocy dla hodowców.

Wypłaty trwają

W odpowiedzi wiceminister Ryszard Bartosik poinformował, że w zeszłym roku od 28 sierpnia do 30 listopada producenci świń mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej przewidzianej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń z siedzib stad tych producentów utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń.

Wniosków było bardzo dużo bo, aż 7975. Podczas, gdy w roku 2020 r. było ich ponad 800, w 2019 r. prawie 2,5 tys., a w 2018 r. 2 tys.

Budżet programu na 2021 r. wynosił 233 mln zł. Wydanych zostało 5195 decyzji, w ramach których rozdysponowano powyższą kwotę.

– Do rozpatrzenia pozostało 2559 wniosków na kwotę 130 mln zł i Agencja kontynuuje ten program. Będzie on uruchamiany już w tym tygodniu – zapewnił posłów wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Pożyczki dla rolników w trybie ciągłym

Rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę świń na obszarach objętych ograniczeniami, mogą ubiegać się także o niskooprocentowane pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producentów świń działalności rolniczej na obszarach występowania ASF. Pożyczki udzielane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2017 r.

Nabór wniosków o udzielanie pożyczek jest prowadzony w trybie ciągłym. Kwota udzielonych producentowi świń pożyczek nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i jednocześnie, w zależności od ilości utrzymywanych średniorocznie świń w siedzibie stada, kwoty od 50 tys. do 500 tys. zł. Pożyczka jest udzielana maksymalnie na 10 lat, a za jej udzielenie agencja nie pobiera opłat.

Pomoc dla producentów loch

Warunki pomocy dla producentów loch zostały określone w rozporządzenie Rady Ministrów. Tą pomocą będą objęci producenci świń, którym zagraża utrata płynności finansowej, prowadzącym w dniu 15 listopada 2021 r. gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie, i którzy zgłoszą do 15 kwietnia, oznakowanie świń urodzonych między 15 listopada 2021 r. a 31 marca 2022 r. w swoim gospodarstwie.
Ta pomoc musi być jeszcze notyfikowana w Komisji Europejskiej i będzie udzielana do 30 czerwca. 

wk
fot. EnvatoElements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. lipiec 2024 20:58