StoryEditor

KE zatwierdziła nową strefę ASF na Podlasiu

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany dotyczące środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt z powodu występowania ASF w czterech państwach Wspólnoty.
04.08.2016., 14:08h

 

Rozszerzenie stref

Pod koniec lipca br. Komisja Europejska wydała decyzję, zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie regionalizacji dotyczącej występowania ASF w niektórych państwach członkowskich. W ramach tej decyzji rozszerzono strefy występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Uzasadnienie decyzji

Jest to odpowiedź na wykryte 23 czerwca br. ognisko ASF u świń w gospodarstwie położonym na terenie gminy Hajnówka w powiecie hajnowskim. W uzasadnieniu decyzji Komisji Europejskiej możemy przeczytać:
Aby skoncentrować środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt i zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, a także aby zapobiegać niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii oraz unikać nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, należy zmienić unijny wykaz obszarów podlegających środkom kontroli w zakresie zdrowia zwierząt określony w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, tak aby uwzględnić w nim zmiany w obecnej sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce.

Kolejne zmiany na Podlasiu

Zmiany w regionalizacji w naszym kraju dotyczą południowej części Podlasia.

  • Strefę I (obszar ochronny) rozszerzono o gminy Nurzec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze, Siemiatycze miasto, Drohiczyn i Perlejewo.
  • Do strefy II (obszar ograniczony) dołączono części gmin Bielsk Podlaski, Orla, Kleszczele i Czeremcha oraz gminę Dubicze Cerkiewne.
  • Strefę III (strefa zagrożenia) rozszerzono o gminy: Czyże, Białowieża, Hajnówka, Narew, Narewka.

1 sierpnia br. wykryto kolejny, 5 przypadek afrykańskego pomoru świń w stadzie zlokalizowanym poza obszarem ochronnym ASF. Najprawdopodobiej po tym zdarzeniu możemy spodziewać się kolejnej zmiany stref ASF na Podlasiu

dj

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 17:17