Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Afrykański pomór świń (ASF)>

Małe gospodarstwa do likwidacji? Spór o bioasekurację

Obrazek

– Żądamy likwidacji chlewni, które nie spełniają wymogów bioasekuracji – napisali w liście do ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela duzi producenci wieprzowiny skupieni w Krajowym Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej. Ich zdaniem niezbędne też jest natychmiastowe wzmocnienie kontroli weterynaryjnych w strefach występowania afrykańskiego pomoru świń.

20 czerwca 2017, 09:38

Hodowcy skupieni w KZP-PTCh w liście do ministra Jurgiela wyrazili głębokie zaniepokojenie niekorzystnym rozwojem sytuacji związanym z gwałtownym rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń.

Masowe kontrole

W piśmie zaproponowano szereg działań, które powinny zostać niezwłocznie podjęte. I tak zdaniem KZP-PTCh niezbędne jest:

  • skontrolowanie wszystkich podmiotów prowadzących produkcję trzody chlewnej pod kątem przestrzegania zasad bioasekuracji,
  • zgłoszenia świń do systemu IRZ,
  • prawidłowości przemieszczania zwierząt (w tym do krycia),
  • czy utrzymywania knurów bez licencji.

Wszystkie gospodarstwa, które nie przestrzegają przepisów powinny - zdaniem związkowców - zostać zlikwidowane. Kontrole należy niezwłocznie rozpocząć w strefach ASF wzmacniając istniejące służby weterynaryjne przez inspektorów pochodzących z innych regionów Polski lub powołanie lekarzy wolnej praktyki.

Lista żądań KZP-PTCh

Ale to nie jedyne pomysły na zahamowanie się rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. Krajowym Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej postuluje m.in:

  • w działaniach legislacyjnych należy wyeliminować luki prawne, które umożliwiają odbiór padłych zwierząt bez badań w kierunku ASF przez firmy utylizacyjne,
  • w przypadku wystąpienia ogniska ASF należy wybić wszystkie świnie w gospodarstwach bez wprowadzonej bioasekuracji w promieniu 10 kilometrów,
  • ponadto w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa związanego z brakiem zasad bioasekuracji w strefach ASF należy wstrzymać wypłaty dopłat bezpośrednich do czasu usunięcia niezgodności lub rezygnacji z utrzymywania świń,
  • należy zamknąć spędy w całym kraju, na które mogą trafiać świnie z gospodarstw utrzymujących świnie bez spełnienia zasad bioasekuracji
  • w strefach ASF należy rygorystyczne przestrzeganie zakazu skarmiania pasz niepoddanych obróbce termicznej lub kiszeniu tj. zielonek, okopowych, owoców i in. pochodzących z upraw niezabezpieczonych przed dostępem dzików.

Współpraca międzynarodowa

Hodowcy z KZP-PTCh apelują także do Komisji Europejskiej o przeznaczenie odpowiednich środków na pomoc finansową, weterynaryjną i techniczną dla wszystkich krajów regionu zmagających się z chorobą ASF. Zwracają uwagę, że niezbędne jest włączenie do wspólnych działań nastawionych na zwalczanie ASF w całym regionie Rosji, Ukrainy i Białorusi. Środki publiczne przeznaczane do krajów unijnych na walkę z wirusem nie są wykorzystywane efektywnie, jeżeli po drugiej stronie granicy jest brak współpracy w zwalczaniu choroby. ASF jest problemem regionalnym i tylko skoordynowane działania w regionie mogą być skuteczne. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)