StoryEditor

Mleko i owoce popularne w szkołach

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się sztandarowy program Agencji Rynku Rolnego „Mleko w szkole”. W latach 2013/2014 liczba korzystających z niego uczniów wzrosła do 2,44 mln, zaś program objął 14,02 tys. placówek oświatowych.
15.04.2015., 10:04h

Przewiduje się, że w 2015 r. dopłatami unijnymi zostanie objętych 53 tys. ton mleka i jego przetworów, a ARR wypłaci na ten cel z budżetu UE 38,288 mln zł. Przypomnieć należy, iż na cele programu „Mleko w szkole” wydawane są także środki z krajowego budżetu w wysokości 110 mln zł, które w 2015 r. obejmą dodatkowe 49,2 tys. ton mleka i jego przetworów.

Program „Owoce w szkole” jest drugim sztandarowym programem ARR. Szacuje się, iż w 2015 r. wydatkuje się na jego cele łącznie z budżetu krajowego (12%) i Budżetu Środków Europejskich (88%) 96,8 mln zł, w tym ze środków unijnych 85,2 mln zł. Program ten ma na celu zmianę nawyków żywieniowych wśród dzieci I-III klas podstawowych poprzez zwiększenie spożycia owoców i warzyw takich jak jabłka, gruszki, truskawki oraz warzywa: marchew, papryka słodka, rzodkiewki, a także soki owocowe i warzywne lub owocowo-warzywne. Z programu korzysta ok. 1 mln dzieci ze szkół podstawowych. Z realizacją programu wiąże się szereg środków towarzyszących, na które ARR wyda w 2015 r. ok. 14,5 mln zł, z czego 88% z budżetu UE.

Dodajmy, że ARR wspierać także będzie działania promocyjne i informacyjne na rynkach wybranych produktów rolnych. Na działania te przeznaczy się w 2015 r. 50,7 mln zł, w tym ze środków europejskich 30,9 mln zł, tj. o 13,5% więcej niż w 2014 r. Pozostałą kwotę 12,7 mln zł stanowią środki z budżetu krajowego. Z powyższych środków wspierane będą kontynuowane działania promocyjno-interwencyjne, jak też działania w ramach nowych 13 kampanii jak np. „Europejskie jabłka dwukolorowe”, czy „Trzy znaki smaku” itp.

Opr. na podstawie „Opinia o ustawie budżetowej na 2015 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa”, autorstwa prof. Andrzeja Czyżewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. pł

Fot. Wieczorek

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 07:36