StoryEditor

Agro-Handel dementuje informacje przekazywane przez AgroUnię

– Nieprawdziwe są informacje pojawiające się w mediach i na portalach społecznościowych, jakoby transport trzody chlewnej kierowany do uboju w ZM w Mościszkach nie posiadał właściwej i kompletnej dokumentacji – czytamy w oświadczeniu Agro-Handlu. 
08.12.2020., 15:12h
Zarząd Spółki Agro-Handel dementuje doniesienia AGROunii. W przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu stanowczo zaprzecza jakoby transport trzody chlewnej kierowany 3 grudnia do uboju w zakładzie mięsnym w Mościszkach nie posiadał właściwej i kompletnej dokumentacji pozwalającej na identyfikację zwierząt o czym dowiadywaliśmy się od protestujących  przed zakładem rolników.

Całe zajście wywołało i nadal wywołuje ogromne emocje wśród rolników, a szczególnie cierpiących z powodu nieopłacalnej dziś produkcji i problemów ze zbytem  hodowców świń, wobec czego na bieżąco śledzimy tę sprawę i przekazujemy Wam informacje. 

Brak dokumentacji weryfikowaliśmy tego samego dnia w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym  w 
Kościanie. Już wówczas otrzymaliśmy informację, że podczas kontroli służb weterynaryjnych nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień. Zatem zwierzęta skierowano do uboju. 


Jednak w związku z zaistniałą sytuacją i pojawiającymi się zdaniem Spółki nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi zarówno w mediach, jak i w portalach społecznościowych godzącymi w dobre imię Firmy Agro-Handel Sp. z o.o., Zarząd informuje, że zastrzega sobie prawo podjęcia działań prawnych w celu obrony dobrego imienia i renomy firmy wypracowanej przez ponad 30 lat działalności na polskim rynku mięsa. Stanowisko Zarządu jest jednoznaczne:

"Podejmowane przez osoby protestujące działania szkodzą Spółce Agro-Handel, która jest w 100% podmiotem polskim, z polskim kapitałem i płacącym podatki w Polsce. Na takie działania nie ma akceptacji."

Ponadto Zarząd Agro-Handel w skierowanym do nas piśmie oświadcza:

"
Opisywanej dostawie towarzyszyły wszystkie niezbędne, wymagane przepisami obowiązującego prawa dokumenty, które każdorazowo poddawane są kontroli przez urzędowych lekarzy weterynarii oraz pracowników zakładu. Prawidłowość dokumentacji potwierdził również Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie obecny w zakładzie w dniu protestu. Wskazać należy, iż zgodnie z procedurami obowiązującymi w Firmie Agro-Handel, kierowca transportujący zwierzęta kierowane do uboju zobowiązany jest do zatrzymania środka transportu przed zakładem w celu wcześniejszej kontroli dokumentacji towarzyszącej dostawie żywca. Dopiero po pozytywnej weryfikacji dokumentów dany transport zwierząt wpuszczany jest na teren zakładu. Zarówno kontrole Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, jak i Inspekcji Transportu Drogowego nie wykazały jakichkolwiek nieprawidłowości w transporcie zwierząt. Pomimo tego protestujący nie wycofali swoich bezpodstawnych zastrzeżeń i w dalszym ciągu prowadzili akcję protestacyjną. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zarzuty formułowane przez osoby uczestniczące w proteście jakoby zwierzęta były nieidentyfikowalne, nie miały potwierdzonego statusu zdrowotnego oraz były przewożone w „skandalicznych warunkach”, są kłamliwe. Zwracamy uwagę również na to, że średnia waga żywa świń przedmiotowego transportu w dniu 03.12.2020 r. wynosiła 130,07 kg dla jednej z partii i 124,50 kg dla drugiej, co przeczy zarzutom protestujących o sprowadzaniu do polskiej ubojni „przerośniętych mutantów”. 

Podkreślić należy, że zakup świń spoza granic Polski prowadzony przez naszą Firmę stanowi jedynie nieznaczny odsetek zakupywanej trzody, który w roku 2020 (dane na dzień 03.12.2020r.) wyniósł zaledwie ok. 6%. Z kolei w roku 2019 w zakładzie Agro-Handel nie zakupiono do uboju żadnej trzody chlewnej spoza granic Polski.
Agro-Handel produkuje wyroby mięsne dla odbiorców polskich i zagranicznych, w tym względzie Spółka jest związana umowami z kontrahentami i dla realizacji kontraktów musi zapewnić i zabezpieczyć potrzebną ilość surowca. Szczególny wpływ na sprzedaż wyrobów mięsnych poza granice Polski mają obowiązujące wciąż restrykcje związane z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarze Polski. Pomimo tych restrykcji i ograniczeń, w tym zamknięcia rynków Chin, Japonii, Korei Płd., czy Ukrainy dla polskiej wieprzowiny Spółka Agro-Handel aktywnie działa w celu sprzedaży mięsa wieprzowego poza granice Polski. W roku 2019 udział sprzedaży elementów wieprzowych poza granice Polski wyniósł 16,4% ogółu sprzedaży elementów wieprzowych. Z kolei w roku 2020 udział ten wyniósł 15,2%. Wskazuje to tym samym na dodatni bilans handlowy w wymianie towarów pomiędzy Spółką, a zagranicą. 


Podkreślamy jednak, że zakłady mięsne Agro-Handel w zdecydowanej większości zakupują żywiec wieprzowy pochodzący z Polski, przede wszystkim od lokalnych producentów trzody. Produkowane przez Agro-Handel wędliny i mięso oferowane Klientom detalicznym w naszym kraju pochodzą ze świń wyhodowanych i poddanych ubojowi w Polsce."

Będziemy dalej monitorować ten temat i informować Was na bieżąco. 
 

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. czerwiec 2024 21:29