StoryEditor

Czy można sprzedać wieprzowinę z uboju gospodarczego?

Zgodnie z definicją "produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny" oznacza pozyskiwanie poza rzeźnią mięsa utrzymywanych w gospodarstwie cieląt, świń, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych albo pozyskiwanie w wyniku odstrzału, mięsa zwierząt łownych, przeznaczonego na własne potrzeby.
18.06.2024., 13:14h

Jak wyjaśnił Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie ma możliwości uboju trzody chlewnej w gospodarstwie z przeznaczeniem dla osób trzecich nie posiadających nr gospodarstwa rolnego jako odbiorcy (konsumenta) końcowego.

- W celu produkcji mięsa pochodzącego z "uboju gospodarczego trzody chlewnej" dopuszcza się ubój zwierząt na terenie gospodarstwa. Posiadacze zwierząt gospodarskich mają możliwość ich uboju na terenie własnego gospodarstwa lub gospodarstwa dopuszczonego do dokonywania uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw, w celu pozyskania mięsa na użytek własny - wyjaśnia Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. 

Mięso TYLKO na użytek własny

Mięso pozyskane w wyniku uboju gospodarskiego może być przeznaczone wyłącznie na użytek własny tzn. przeznaczone wyłącznie na użytek rolnika lub jego rodziny. Mięso nie może być sprzedawane ani nieodpłatnie oddane na rzecz osób trzecich. Zasady uboju gospodarskiego i całej procedury również zostały określone w ustawie. Piszemy o tym w artykule: 

Ubój na użytek własny – co musisz wiedzieć?

Rolnicy posiadający zwierzęta często zastanawiają się czy mogą legalnie przeprowadzić ubój zwierzęcia na użytek własny? Gdzie powinni to zgłosić? Jakie obowiązki ciążą na rolniku? Jakie są konsekwencje i kary za nieprzestrzeganie przepisów?

Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie zaznacza, że przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione również wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Rzeźnie rolnicze

- Natomiast produkcja mięsa ze zwierząt ubitych na terenie gospodarstwa z przeznaczeniem dla konsumenta jest możliwa jedynie w przypadku uboju zwierząt gospodarskich w rzeźniach o małej zdolności ubojowej- w tzw. rzeźniach rolniczych, znajdujących się na terenie gospodarstwa. W ww. rzeźniach poddaje się ubojowi zwierzęta gospodarskie kopytne, drób, zajęczaki lub zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, których posiadaczem jest podmiot prowadzący rzeźnie lub inny podmiot utrzymujący takie zwierzęta w gospodarstwie położonym w obszarze tego samego powiatu w którym zlokalizowana jest rzeźnia - zaznacza lek. weterynarii. 

O rzeźniach rolniczych w Polsce pisaliśmy kilkukrotnie, niestety procedury prowadzenia są na tyle skomplikowane, a nakłady inwestycyjne tak wysokie, że mało który rolnik się na to zdecyduje. 

Sprzedaż wieprzowiny jest możliwa w przypadku rejestracji RHD lub działalności MLO

oprac. dkol na podst. LIR

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. lipiec 2024 00:02