Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Pejsakówka w cieniu ASF

Doroczna konferencja naukowa w Puławach odbywa się w cieniu afrykańskiego pomoru świń. Od rana przed bramami Instytutu trwała pikieta rolników ze stref ASF. Tymczasem na sali wykładowej naukowcy zastanawiali się, jak skutecznie walczyć z chorobą.

Paulina Janusz-Twardowska26 czerwca 2018, 17:40
Przez 54 miesięcy, czyli od momentu wykrycia pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń ASF, do dziś choroba rozprzestrzeniła się 231 km w głąb kraju i 375 km wzdłuż granicy wschodniej. Tworzy teraz 7 zgrupowań w czterech województwach.

– Gdy pomór pojawił się w naszym kraju, nikt nie wiedział, czego możemy się spodziewać. Specjaliści z zakresu ASF mówili nam, że choroba szerzy się szybko, a wirus wybije dziki prędzej niż myśliwi. Po pół roku okazało się, że te założenia były błędne – rozpoczął prof. Zygmunt Pejsak, dla którego tegoroczna konferencja będzie ostatnią, jako dla szefa Zakładu Chorób Świń w PIWet Puławy.

Teraz stan naszej wiedzy jest zupełnie inny. Jak relacjonował prof. Pejsak w przypadku ASF:
  • zaraźliwość nie jest tak duża, bo do 30% zwierząt przebywających w środowisku, w którym występuje ASF zostaje zakażona,
  • choroba ma przebieg endemiczny,
  • pomór szerzy się powoli, ale nie zanika ze środowiska,
  • zwierzęta nie wytwarzają odporności,
  • prewalencja wirusa sięga 10%,
  • śmiertelność wśród zakażonych zwierząt wynosi od 90 do 100%.

Te obserwacje poczynione na terenie naszego kraju, spowodowały, że po kilku miesiącach nieskutecznych działań, zarówno na szczeblu krajowym, jak europejski zmieniono taktykę. W Polsce co chwilę tworzone są kolejne przepisy, które mają na celu zatrzymanie szerzenia się zarazy.

– Okazało się, że bardzo ważne jest rozpoznanie epizootyczne terenu. W pierwszym etapie działań na terenie, na którym wystąpił ASF należy oczyścić środowisko z padłych dzików, a w kolejnym rozpocząć odstrzał dzików - mówił lek. wet. Piotr Barszcz z GIW. Wskazywał też, że w ostatnim czasie zmieniły się przepisy odnośnie do odstrzału dzików, które mają ułatwić redukcję ich populacji - m.in.: zniesiono okresy ochronne dla loch, umożliwiono stosowanie nokto- i termowizorów podczas polowań na obszarach ASF, a także umożliwiono uczestnictwo służb mundurowych w odstrzale sanitarnym.

– Ponadto za 2-3 tygodnie wejdą w życie przepisy odnośnie do zasad postępowania z tuszami dzików po odstrzale, w tym z patrochami, które stanowią znaczne zagrożenie, jako wektor szerzenia się ASF – mówił Barszcz.

W tej kwestii prof. Pejsak jest zdania, że dziki odstrzelone na obszarach objętych ASF nie powinny być w ogóle patroszona, a ich tusze powinny być natychmiast kierowane do utylizacji, a nie wprowadzane do obrotu.

– Przechowywanie tusz i badanie prób od takich zwierząt to strata czasu i pieniędzy – podkreślał.

Pomimo wieloletnich już doświadczeń i świadomości konieczności redukcji pogłowia dzików w krajach zagrożonych wirusem KE wciąż nieprzychylnie odnosi się do nasilonego odstrzału tych zwierząt na obszarach występowania ASF.

– W pierwszym etapie zakażenia w populacji dzików, nie należy strzelać w epicentrum choroby, by zwierzęta nie zaczęły uciekać i nie roznosiły wirusa dalej – przedstawił rekomendację KE Franscesco Berlingeri. Tymczasem według polskich, jak i czeskich naukowców odstrzał dzików jest jedyną drogą do zahamowania rozprzestrzeniania się choroby. – Należy go prowadzić w promieniu minimum 50 km od miejsca występowania choroby - twierdzi prof. Pejsak.

Do tej opinii przychylił się również Enrico Marco z Hiszpanii, który wskazał, że jednym z ułatwień w walce z ASF na Półwyspie Iberyjskim było niewielkie zagęszczenie dzików, dzięki czemu przy zwalczaniu pomoru wystarczyło skupić się na bioasekuracji gospodarstw.

– Likwidacja małych chlewni i powstanie profesjonalnych hodowli przyczyniło się ostatecznie do wygranej wojny z tą niszczącą populację trzody chlewnej chorobą - podkreślał Marco.  pj-t

Fot. Janusz-Twardowska


1 z 47
Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Puławach 2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Puławach 2018

2 z 47
Prof. Zygmunt Pejsak otwiera 23. konferencję w Puławach

Prof. Zygmunt Pejsak otwiera 23. konferencję w Puławach

3 z 47
Lek. wet. Piotr Barszcz z GIW przedstawił najnowsze regulacje prawne w zakresie zwalczania ASF.

Lek. wet. Piotr Barszcz z GIW przedstawił najnowsze regulacje prawne w zakresie zwalczania ASF.

4 z 47
Prof. Zygmunt Pejsak twierdzi, że z odstrzałem dzików nie poradzą sobie amatorzy.

Prof. Zygmunt Pejsak twierdzi, że z odstrzałem dzików nie poradzą sobie amatorzy.

5 z 47
Podczas konferencji prof. Pesjak został odznaczony orderem "Zasłużony dla woj. lubelskiego"

Podczas konferencji prof. Pesjak został odznaczony orderem "Zasłużony dla woj. lubelskiego"

6 z 47
Podczas konferencji prof. Pesjak został odznaczony orderem "Zasłużony dla woj. lubelskiego"

Podczas konferencji prof. Pesjak został odznaczony orderem "Zasłużony dla woj. lubelskiego"

7 z 47
Enrico Marco mówił o sposobach zwalczania ASF w Hiszpanii.

Enrico Marco mówił o sposobach zwalczania ASF w Hiszpanii.

8 z 47
Lek. wet. Aleksander Skoracki (Basco) pytał o kodeks postępowania z tuszami dzików

Lek. wet. Aleksander Skoracki (Basco) pytał o kodeks postępowania z tuszami dzików

9 z 47
Francesco Berlingeri z KE przedstawił europejskie rekomendacje w walce z ASF.

Francesco Berlingeri z KE przedstawił europejskie rekomendacje w walce z ASF.

10 z 47
Zwalczanie ASF i Polsce to najgorętszy temat tegorocznej Pejsakówki.

Zwalczanie ASF i Polsce to najgorętszy temat tegorocznej Pejsakówki.

11 z 47
Uczestnicy konferencji zza wschodniej granicy dopytywali o możliwości wytworzenia szczepionki przeciw ASF.

Uczestnicy konferencji zza wschodniej granicy dopytywali o możliwości wytworzenia szczepionki przeciw ASF.

12 z 47
Kalashnikov hunting, czyli intensywny odstrzał to kość niezgody między praktykami z Polski a przedstawicielami KE.

Kalashnikov hunting, czyli intensywny odstrzał to kość niezgody między praktykami z Polski a przedstawicielami KE.

13 z 47
Enrico Marco (Hiszpania) oraz Francesco Berlingeri (KE) odpowiadali na pytania z sali.

Enrico Marco (Hiszpania) oraz Francesco Berlingeri (KE) odpowiadali na pytania z sali.

14 z 47
Enrico Marco (Hiszpania) oraz Francesco Berlingeri (KE) odpowiadali na pytania z sali.

Enrico Marco (Hiszpania) oraz Francesco Berlingeri (KE) odpowiadali na pytania z sali.

15 z 47
Grad pytań z sali.

Grad pytań z sali.

16 z 47
Jeffrey Zimmerman próbował odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie możemy sobie poradzić z PRRS.

Jeffrey Zimmerman próbował odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie możemy sobie poradzić z PRRS.

17 z 47
O bioasekuracji ferm w Danii opowiadał Preben Mortensen.

O bioasekuracji ferm w Danii opowiadał Preben Mortensen.

18 z 47
Przedstawiciele polskiej nauki: prof.  Tomasz Stadejek (SGGW) oraz prof. Małgorzata Pomorska-Mól.

Przedstawiciele polskiej nauki: prof. Tomasz Stadejek (SGGW) oraz prof. Małgorzata Pomorska-Mól.

19 z 47
Uczestnicy konferencji w Puławach.

Uczestnicy konferencji w Puławach.

20 z 47
ek. wet. Karol Wierzchosławski mówił o znaczeniu zarządzania w produkcji świń.

ek. wet. Karol Wierzchosławski mówił o znaczeniu zarządzania w produkcji świń.

21 z 47
dr Jarosław Wojciechowski omówił problem mikotoskykoz.

dr Jarosław Wojciechowski omówił problem mikotoskykoz.

22 z 47
lek. wet. Paweł Spyrka poruszył problem kulawizn u loch.

lek. wet. Paweł Spyrka poruszył problem kulawizn u loch.

23 z 47
Specjaliści odpowiadali na pytania z sali.

Specjaliści odpowiadali na pytania z sali.

24 z 47
Dyskusja podczas konferencji – Roman Jędryczko.

Dyskusja podczas konferencji – Roman Jędryczko.

25 z 47
Dyskusja podczas konferencji – przedstawiciel firmy Ekoplon.

Dyskusja podczas konferencji – przedstawiciel firmy Ekoplon.

26 z 47
Dyskusja podczas konferencji

Dyskusja podczas konferencji

27 z 47
Dr Marian Porowski mówi o zmaganiach z PRRS.

Dr Marian Porowski mówi o zmaganiach z PRRS.

28 z 47
ek. wet. Magdalena Rajska zwróciła uwagę na problemy z diagnostyką PCV2.

ek. wet. Magdalena Rajska zwróciła uwagę na problemy z diagnostyką PCV2.

29 z 47
lek. wet. Pitor Cybulski referował badania nad wrzodami żołądka.

lek. wet. Pitor Cybulski referował badania nad wrzodami żołądka.

30 z 47
dr Artur Jabłoński - moderator konferencji.

dr Artur Jabłoński - moderator konferencji.

31 z 47
dr Jacek Żmudzki - moderator konferencji.

dr Jacek Żmudzki - moderator konferencji.

32 z 47
Dyskusja podczas II panelu drugiego dnia.

Dyskusja podczas II panelu drugiego dnia.

33 z 47
Dyskusja podczas II panelu drugiego dnia.

Dyskusja podczas II panelu drugiego dnia.

34 z 47
Dyskusja podczas II panelu – dr Ryszard Kujawiak..

Dyskusja podczas II panelu – dr Ryszard Kujawiak..

35 z 47
Dyskusja podczas II panelu drugiego dnia.

Dyskusja podczas II panelu drugiego dnia.

36 z 47
Dyskusja podczas II panelu – dr Kazimierz Tarasiuk.

Dyskusja podczas II panelu – dr Kazimierz Tarasiuk.

37 z 47
Red. Karol Bujoczek wręcza Profesrowi pamiątkowe zdjęcie.

Red. Karol Bujoczek wręcza Profesrowi pamiątkowe zdjęcie.

38 z 47
Red. Karol Bujoczek wręcza Profesrowi pamiątkowe zdjęcie.

Red. Karol Bujoczek wręcza Profesrowi pamiątkowe zdjęcie.

39 z 47
Red. Karol Bujoczek wręcza Profesrowi pamiątkowe zdjęcie.

Red. Karol Bujoczek wręcza Profesrowi pamiątkowe zdjęcie.

40 z 47
Stoisko top agrar Polska.

Stoisko top agrar Polska.

41 z 47
Ekspozycja firm podczas Pejsakówki.

Ekspozycja firm podczas Pejsakówki.

42 z 47
Ekspozycja firm podczas Pejsakówki.

Ekspozycja firm podczas Pejsakówki.

43 z 47
Ekspozycja firm podczas Pejsakówki.

Ekspozycja firm podczas Pejsakówki.

44 z 47
Ekspozycja firm podczas Pejsakówki.

Ekspozycja firm podczas Pejsakówki.

45 z 47
Uczestnicy tegorocznej Pejsakówki.

Uczestnicy tegorocznej Pejsakówki.

46 z 47
Dla prof. Zygmunta Pejsaka tegoroczna konferencja jest ostatnią, jako dla szefa Zakładu Chorób Świń w PIWet Puławy

Dla prof. Zygmunta Pejsaka tegoroczna konferencja jest ostatnią, jako dla szefa Zakładu Chorób Świń w PIWet Puławy

47 z 47
Tegoroczni wykładowcy. Od lewej: prof. Zygmunt Pejsak, Enrico Marco, Piotr Barszcz i Franscesco Berlingeri

Tegoroczni wykładowcy. Od lewej: prof. Zygmunt Pejsak, Enrico Marco, Piotr Barszcz i Franscesco Berlingeri

Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)