StoryEditor

Powstała Krajowa Rada Wieprzowiny. Kto do niej należy i jakie będzie pełnić funkcje?

4 stycznia 2023 r. pod Piotrkowem Trybunalskim spotkały się organizacje związane z branżą trzody chlewnej – NSZZ Solidarność RI, POLPIG, POLSUS, PZPNŚ, Wieprz Polski, Polskie Mięso, UPEMI. Zawarto porozumienie o połączeniu sił w branży i utworzono Krajową Radę Wieprzowiny. Jakie będzie pełnić funkcje?
10.01.2024., 09:00h

W spotkaniu udział wzięli również doradcy branżowi i przedstawiciele nauki. W wyniku dyskusji została powołana Krajowa Rada Wieprzowiny (KRW), której celem nadrzędnym będzie przygotowanie strategii rozwoju branży trzody chlewnej, a w szczególności odbudowy pogłowia loch i krajowej produkcji prosiąt.

Branża trzody łączy siły

- Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Największe organizacje branżowe połączyły siły, aby skuteczniej reprezentować interesy polskich hodowców i przetwórców wieprzowiny. Można powiedzieć, że nasza inicjatywa jest wynikiem rozmów jakie toczyły się od jesieni zeszłego roku – mówi Agnieszka Jamiołkowska Dyrektor Zarządzająca Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

image

Deklaracja Krajowej Rady Wieprzowiny

FOTO: Krajowa Rada Wieprzowiny

Dyskusja z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi toczyła się już w ubiegłym roku.

- Naszym głównym celem jest to, aby obecne władze ministerstwa wzięły pod uwagę opinie najlepszych ekspertów w tym zakresie, a więc samych hodowców i przetwórców. To właśnie oni najlepiej wiedzą, jak sprawić, aby polska branża trzody chlewnej mogła się odrodzić. Taki proces jest możliwy, wystarczy spojrzeć na przykłady krajów Unii Europejskiej, w których skutecznie przeprowadzono reformy branży trzody chlewnej, np. Dania. Jest to najlepszym dowodem na to, że współpraca hodowców, przetwórców i strony rządowej może przynieść pozytywne efekty – informuje nowoutworzona Krajowa Rada Wieprzowiny.

Niebawem spotkanie w MRiRW

Jak wyjaśniają przedstawiciele organizacji KRW jest organem apolitycznym i będzie działać autonomicznie, tworząc własne niezależne struktury robocze, kierując się ustalonymi przez siebie kryteriami, zasadami i regulaminem.

- Do realizacji celów solidarnie będzie gromadzić niezbędne środki i zaplecze techniczne oraz wystąpi o finasowanie zewnętrzne, które ma wesprzeć realizację celów grupy. KRW pozostaje otwarta na współpracę z innymi organizacjami zainteresowanymi wspólnym działaniem na rzecz rozwoju sektora trzody chlewnej. Sygnatariusze KRW liczą na niezwłoczne rozpoczęcie rozmów ze stroną rządową, które pozwolą rozwiązać najważniejsze problemy branży. Pierwszym krokiem Grupy będzie spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przedstawienie głównych założeń strategii rozwoju sektora – wyjaśniają przedstawiciele KRW.

Źródło: UPEMI/POLSUS

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
16. kwiecień 2024 12:42