StoryEditor

Copa i Cogeca przewidują niższe niż przewidywane zbiory w UE

Copa i Cogeca opublikowały nowe szacunki dotyczące tegorocznych zbiorów w UE, przewidując 6-proc. spadek produkcji zbóż i nasion oleistych. Jest to skutek ekstremalnych warunków pogodowych – w wielu krajach ekstremalna susza, w innych ulewy i powodzie.
05.07.2018., 10:07h
Według Maxa Schulmana, przewodniczącego grupy roboczej ds. zbóż Copa i Cogeca, rolnicy Estonii, Łotwy, Litwy, Danii, Szwecji, Polski, Niemiec i Finlandii zostali dotknięci suszą, która przybiera katastrofalne rozmiary. Z kolei niektóre rejony Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Francji doświadczają powodzi. W związku z tym C & C szacuje, że zbiory zbóż w UE zmniejszą się o ok. 6% w porównaniu z rokiem 2017 i wyniosą łącznie 273,8 mln t.

Przewodniczący grupy roboczej ds. nasion oleistych Copa i Cogeca, Arnaud Rousseau, ostrzega natomiast przed spadkiem produkcji nasion oleistych w UE także o 6% (o 2 mln t) w porównaniu z rokiem ubiegłym, co przekłada się na produkcję w wysokości 31,5 mln t. Jego zdaniem niepokojące jest również zastąpienie biopaliw pochodzenia roślinnego w UE importem oleju palmowego i biodiesla, co pogorszy sytuacje ekonomiczną rolników UE.

Aby pomóc rolnikom cierpiącym z powodu ekstremalnych niekorzystnych zjawisk klimatycznych, Copa i Cogeca zwracają się do KE o wypłatę zaliczek dla rolników, by pomóc im przetrwać ten niekorzystny układ pogody. Copa i Cogeca wzywają też państwa członkowskie UE do wdrażania narzędzi ograniczających skutki zmian klimatycznych.
Źródło: COPA/COGECA
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. kwiecień 2024 12:48