StoryEditor

Demofarma KWS – bogata kolekcja poletek odmianowych

Czerwiec to dobry czas na polowe prezentacje oferty rynkowej firm hodowlano-nasiennych. Na imprezie pod nazwą demofarma swoje odmiany zaprezentowała firma KWS.
22.06.2022., 16:06h
Od kilku już lat firma KWS prowadzi swoje prezentacje polowe pod szyldem demofarma w kilku krajowych lokalizacjach. Jedną z nich zorganizowano w Kondratowicach (woj. dolnośląskie) na terenach siedziby firmy, gdzie przygotowano ponad 100 poletek demonstracyjnych.
Prezentację rozpoczęły poletka, na których celowo popełniono błędy agrotechniczne, by pokazać ich skutki w rozwoju i wpływ na kondycję fizjologiczną roślin. W rzepaku, zbożach, buraku cukrowym i kukurydzy obejmowały one odpowiednio:
 • różne terminy siewu
 • różną obsadę (patrz foto)
 • brak ochrony fungicydowej, w tym zaprawy
 • jeden zabieg „na płotek”
 • dwa zabiegi ochronne
 • różne dawki nawożenia NP.
 • brak i po zastosowaniu regulatorów wzrostu
 • brak ochrony insektycydowej
 • pełną ochronę przed szkodnikami.

Kolekcja odmian
Nowością w ofercie rynkowej rzepaku jest odmiana KWS Lauros (F1). Wyróżnia ją m.in. bardzo wysokie plonowanie, dobra zimotrwałość, wysoka odporność na wyleganie, cecha S-POD, czyli podwyższona odporność na osypywanie się nasion, obecność genu Rlm7 (podwyższona odporność na suchą zgniliznę kapustnych) oraz genu TuYV (podwyższona odporność na wirusa żółtaczki rzepy).
Dla producentów mających problemy z kiłą kapusty firma poleca np. siew odmianę Alitop (F1), z kolei Feliciano KWS (F1) i Adelmo KWS (F1) dzięki m.in. obecności genu RlmS wykazują bardzo wysoką tolerancję na infekcje suchej zgnilizny kapustnych.
W życie hybrydowym zaprezentowaną nowością jest odmiana KWS Identor, wysoko plonująca na różnych poziomach agrotechniki. Wykazuje także dobrą zdrowotność, zwłaszcza pod względem odporności na mączniaka prawdziwego i rdzy źdźbłowej. Nową odmianą jest także KWS Rotor, plonująca na poziomie 130% wzorca COBORU, o dobrej zdrowotności, także wysoko odporna na infekcje mączniaka prawdziwego i rdzy źdźbłowej.
Nową zaprezentowaną odmianą pszenicy ozimej jest Revolver z grupy B (odmiana chlebowa). Wykazuje wysoką odporność na porastanie ziarna, toleruje uprawę w monokulturze i ma dobrą zimotrwałość. Drugą nowością w tym gatunku jest odmiana Knut (B), o dobrej odporności na wyleganie, ma wysoki potencjał plonowania, nadaje się także do uprawy na słabszych stanowiskach.
Kukurydziane nowości
Podczas spotkania rolnicy mieli możliwość zapoznania się z bogatą firmową kolekcja odmian kukurydzy. W tym gatunku nowościami w ofercie rynkowej są odmiany:
 • Damiaro – wczesna, stabilnie plonująca, przeznaczona do uprawy na ziarno (FAO 230) i kiszonkę (FAO 230), na różnych stanowiskach,
 • KWS Jaipur – średnio wczesna, do uprawy na Z i K (FAO 240). W uprawie na kiszonkę uzyskuje wysoki plon s.m. i energii/ha,
 • Karismo – późna, uprawiana na Z i K (FAO 260). Dobrze plonująca także w latach suchych. Rośliny osiągają wysokość ponad 3 m,
 • KWS Atrezzato – odmiana ziarnowa. Dobrze toleruje wysokie temperatury i wiosenne przymrozki.
Na pokazie firma przedstawiła także uprawę odmiany buraka cukrowego Smart Gladiata KWS w technologii Convisto Smart, czyli odpornej na herbicydy z grupy ALS (inhibitory syntezy acetylomleczanowej, m.in sulfonylomoczniki). Do grupy tej należą też nowe firmowe odmiany: Smart Latoria i Smart Danuta. Z kolei nowa odmiana Adelka KWS wyróżnia się m.in. bardzo wysoką odpornością na chwościka buraka co pozwala opóźnić i zmniejszyć liczbę zabiegów fungicydowych.
Jedną z ciekawostek poletkowych była uprawa owsa ozimego odmiany KWS Snowbird (patrz foto), o potencjale plonowania rzędu 7–8 t/ha.
KWS na demofarmie polecała także:
 • mieszanki poplonowe KWS Fit4Next w kilku wariantach: bioróżnorodność, N-Fix (poprawiające wykorzystanie azotu) oraz na biomasę
 • odmiany słonecznika Suvex SU (odporna na sulfonylomoczniki) i Thaitu CLU, przystosowane do uprawy w technologii clearfield
 • odmiany sorga ziarnowego KWS Lupus i kiszonkowego lub z przeznaczeniem na biogaz – KWS Freya.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 08:46