StoryEditor

Gdzie się podziała susza???

W czternastym okresie raportowania, tj. od 1 sierpnia do 30 września 2020 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego ocenia się zagrożenie suszą rolniczą była ujemna, wynosiła –10 mm, wzrosła aż o 72 mm w stosunku do poprzedniego raportu. IUNG – PIB suszę stwierdza więc tylko w dwóch województwach i to w bardzo ograniczonym zakresie.
02.10.2020., 16:10h
Największy deficyt wody od –120 do –139 mm notowano na terenach: Gór Świętokrzyskich oraz na Pojezierzach Poznańskim i Ińskim. Duży niedobór wystąpiły także na Pobrzeżu Kaszubskim, Mierzei Helskiej, Pojezierzu Starogardzkim i Mrągowskim. W wyniku występujących warunków wilgotnościowych Instytut stwierdza wystąpienie suszy rolniczej tylko w dwóch województwach: świętokrzyskim i wielkopolskim w uprawach rzepaku i rzepiku, w 3 gminach. W stosunku do poprzedniego okresu mniej o 697 gmin (patrz mapa – KBW).

Ostatnie bardzo obfite opady sprawiły, że nie odnotowano niedoborów wody dla większości monitorowanych roślin uprawnych. Na skutek tak dużych zmian wilgotnościowych zasięg suszy rolniczej znacznie zmalał.
[Źródło: IUNG – PIB; oprac. bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. czerwiec 2024 11:45