StoryEditor

Japoński koncern działa coraz prężniej - Sumitomo Chemical

Sumitomo Chemical ma na europejskim rynku już całkiem sporo rozwiązań, choć większość z nich jest wprowadzana przez inne marki. O filozofii firmy i planach na przyszłość rozmawiamy z nowym dyrektorem generalnym Sumitomo Chemical Agro Europe – Alberto Ancora.
14.06.2024., 09:26h

Pod koniec 2023 roku Sumitomo Chemical Agro Europe, spółka zależna japońskiej firmy Sumitomo Chemical Co. z sześćdziesięcioletnią historią w dziedzinie ochrony roślin, powołała Alberto Ancora na stanowisko dyrektora generalnego na cały region EMEA. Jest nowy na tym stanowisku, ale nie w branży agrochemicznej: ma 30-letnie doświadczenie w sprzedaży, marketingu i zarządzaniu. Wcześniej był wiceprezesem BASF Agriculture Solutions, gdzie nadzorował działalność w Europie Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

image
Alberto Ancora Sumitomo Chemicals
FOTO: Firmowe

dr Maria Walerowska: W Polsce Sumitomo Chemical dostarcza produkty rolnikom, współpracując z podmiotami zewnętrznymi, które sprzedają produkty dystrybutorom i rolnikom. Proszę nieco przybliżyć Sumitomo Chemical?

Alberto Ancora: Sumitomo powstało 350 lat temu w Japonii jako firma rodzinna, której założyciel Masatomo Sumitomo prowadził firmę wydobywającą i rafinującą miedź. W 1913 roku firma Sumitomo Chemical narodziła się z pomysłu przekształcenia szkodliwych gazów emitowanych podczas wydobycia miedzi w nawozy dla rolników, rozwiązując problem środowiskowy i jednocześnie dostarczając rozwiązania rolnikom. To bardzo przyszłościowy i konkretny przykład naszego podejścia jako pioniera w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa. W 1950 roku firma Sumitomo Chemical przekształciła się w branżę środków ochrony roślin. Obecnie Sumitomo Chemical zatrudnia ponad 30 000 pracowników w ponad 150 spółkach grupy na całym świecie.

W segmencie agrochemikaliów, dostarczając produkty konwencjonalne i biologiczne, Sumitomo Chemical zajmuje 8. miejsce na świecie z obrotami na poziomie około 3,5 mld USD rocznie.

dr Maria Walerowska: Jaka jest wizja Sumitomo Chemical w perspektywie krótko- i długoterminowej?

Alberto Ancora: Firma ta od momentu powstania jest silnie zaangażowana w innowacje, a jasna strategia łączenia produktów konwencjonalnych i bioracjonalnych w swoim portfolio jest czynnikiem wyróżniającym. Podążamy za japońską tradycją wielkiego szacunku i uczciwości, zaangażowania w rolnictwo. Naszą filozofię podsumowuje zdanie Jiri Rita Koushi-Ichinyo, co oznacza, że nasza działalność powinna przynosić korzyści całemu społeczeństwu, a nie tylko naszym własnym interesom. To wyróżnia nas jako firmę. Przejmując Valent BioSciences 30 lat temu, firma wcześnie zaczęła inwestować w rolnictwo bioracjonalne, przewidując obecne europejskie zmiany w zakresie ekologii. Wierzymy, że w Europie wciąż istnieje duży niewykorzystany potencjał, a zintegrowane wykorzystanie tych dwóch technologii będzie idealnym rozwiązaniem dla rolników.

dr Maria Walerowska: Jakie produkty pochodzą z Sumitomo Chemical w Polsce?

Alberto Ancora: W Polsce współpracujemy z firmami zewnętrznymi, takimi jak Certis Belchim, Nufarm, Syngenta i UPL, aby dostarczać rolnikom konwencjonalne i bioracjonalne rozwiązania. Jesteśmy posiadaczem rejestracji wszystkich produktów.

Produkty te to na przykład Apyros (sulfosulfuron), Sakura (bromukonazol i tebukonazol), Sumi-alfa i Sumicidin (oba esfenwalerat). Z produktów biologicznych mamy silne portfolio regulatorów wzrostu w sadach, np. MaxCel (6BA), Regulex 10 SG (GA4+7), Promalin (6BA + GA4+7) oraz biologiczne insektycydy na bazie Bacillus Thuringiensis- Dipel DF i Xentari. W przygotowaniu mamy również nowe substancje czynne. Sumitomo Chemical dąży do poszerzenia asortymentu produktów w Europie, w tym w Polsce.

dr Maria Walerowska: Pracował Pan w różnych międzynarodowych korporacjach czołowych marek. Jakie są Pana cele w Sumitomo Chemical Agro Europe?

Alberto Ancora: Uważam to za zaszczyt dołączyć do firmy takiej jak Sumitomo Chemical, gdzie reputacja marki jest z pewnością jedną z jej mocnych stron.  Powody, które skłoniły mnie do przyjęcia tego prestiżowego zadania, są związane z wartościami moralnymi i kulturowymi, strategicznymi poglądami oraz niezbadanym potencjałem wzrostu w regionie EMEA. Zwłaszcza w tym ostatnim mam spore oczekiwania: z jednej strony mamy tzw. "konwencjonalne" portfolio chemiczne, które wkrótce wzbogaci się o ważne innowacje, a z drugiej ciągły wzrost portfela biologicznego. To szerokie i atrakcyjne portfolio pozwoli nam wzmocnić naszą obecność na rynku, na którym już działamy, a także odkrywać nowe. Oczywiście polski rynek jest częścią naszych priorytetów.

Zobacz także: Nowy biopreparat wspierający nawożenie - Encera

dr Maria Walerowska: Kieruje Pan sektorem agrochemicznym w regionie EMEA w firmie charakteryzującej się filozofią korporacyjną, która w wielu aspektach przewidziała wiele kwestii związanych z transformacją ekologiczną. Czy uważa Pan, że działania europejskich decydentów są adekwatne do oczekiwań rolników i rynku?

Alberto Ancora: Historia Sumitomo Chemical w rolnictwie jest fascynująca: powstało ono poprzez rozwiązanie problemu środowiskowego i zapewnienie rozwiązania rolnikom. To bardzo przyszłościowy i konkretny przykład zrównoważonego rozwoju. Dzisiejsza europejska transformacja ekologiczna, której ogólną wizję podzielamy, być może nie doceniła czasu potrzebnego do jej osiągnięcia, wyznaczając cele bez przygotowania alternatywnych technologii. Oczywiście trend ewolucyjny jest nieunikniony, ale musi być przeprowadzony w realistycznych ramach czasowych i z racjonalnym podejściem. Sumitomo Chemical, ze swoją ofertą opartą na chemii konwencjonalnej i rozwiązaniach biologicznych, jest gotowe podjąć wyzwanie i wykorzystać szanse.

dr Maria Walerowska

Fot: Firmowe

Maria Walerowska
Autor Artykułu:Maria Walerowskazastępca redaktora naczelnego, szef działu Uprawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. lipiec 2024 14:10