StoryEditor

Najnowszy raport IUNG: bez suszy rolniczej!

Najnowszy raport bilansu wodnego wskazuje, że w badanym okresie nie wystąpiła w Polsce susza rolnicza. Gdzie popadało najwięcej i kiedy?
08.09.2021., 12:09h

Jak informuje IUNG-PIB, od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego określane jest zagrożenie suszą była dodatnia – o 65 mm wyższa, niż w poprzednim okresie i wynosiła 40,7 mm. To dzięki większym opadom, ale również zmniejszeniu ewapotranspiracji, czyli parowaniu gleby. W takim wypadku, w tym okresie IUNG nie stwierdził suszy rolniczej w Polsce. Co na to rolnicy?


Deficyty, ale bez suszy

Jak wyglądał KBW w badanym okresie? Największy deficyt wody wystąpił na Równinie Białogardzkiej, Wysoczyźnie Łobeskiej, Pojezierzu Wałeckim, Równinie Wałeckiej, w Dolinie Środkowej Noteci – od -120 do -159 mm:

 • 1-9 VII: najmniejsze opady (poniżej 15 mm) pojawiły się w północnej części Polesia Lubelskiego, na Wyżynie Wołyńskiej, we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, na Wyżynie Śląskiej i Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,

 • 10-19 VII: najniższe opady (poniżej 25 mm) na Wyżynie Lubelskiej, Polesiu, na Nizinie Południowopodlaskiej, Nizinie Śląskiej, na Pojezierzu Mazurskim, Pobrzeżach, Pojezierzu Pomorskim, w centralnej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz na Ziemi Lubuskiej,

 • 20-31 VII: najniższe opady (poniżej 10 mm) na Pojezierzach: Pomorskim, Wielkopolskim, Lubuskim, Chełmińsko-Dobrzyńskim; w zachodniej części Niziny Śląskiej, Północnopodlaskiej oraz na obszarze łączącym Wyżynę Przedborską, Woźnicko-Wieluńskiej z Niziną Południowowielkopolską i Wzniesieniami Południowomazowieckimi,

 • 1-9 VIII: najniższe opady (poniżej 10 mm) na Pojezierzu Lubuskim, w zachodniej i środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, w północno-zachodniej i środkowej części Pojezierza Wielkopolskiego, w zachodniej i południowej części Pojezierza Południowopomorskiego.

 • 10-19 VIII: najmniejsze opady (poniżej 10 mm) w środkowej części Pobrzeża Gdańskiego, na Polesiu Wołyńskim, na Wyżynie Wołyńskiej, we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i Roztocza, na Nizinie Śląskiej, na Przedgórzu Sudeckim, na Pojezierzach: Wielkopolskim, Lubuskim, w zachodniej i środkowej części Pojezierza Południowopomorskiego, w zachodniej części Wału Trzebnickiego, na Nizinach: Śląsko-Łużyckiej, Południowowielkopolskiej oraz w zachodniej i środkowej części  Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej,

 • 20-31 VIII: najniższe opady (poniżej 40 mm) na Nizinie Północnopodlaskiej, na Polesiu Wołyńskim, w północno-wschodniej części Niziny Południowopodlaskiej, w południowej części Pojezierza Mazurskiego, w północnej części Niziny Północnomazowieckiej, w północnej części Pojezierza Wielkopolskiego i Lubuskiego, w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej, na Pojezierzu Południowopomorskim, na Żuławach Wiślanych, w Dolinie Dolnej Wisły, w środkowej części Pobrzeża Koszalińskiego, w południowej części Pobrzeża Szczecińskiego i w północnej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego.

Gdzie padało najwięcej?

 • 1-9 VII: najwyższe opady zanotowano na Pojezierzu Mazurskim, Nizinie Północnopodlaskiej, w środkowej części Kotliny Sandomierskiej, w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, na Nizinie Pólnocnomazowieckiej i na Pojezierzu Iławskim od 70 do 110 mm,

 • 10-19 VII: najwyższe opady w środkowej części Pogórza Zachodniobeskidzkiego i w zachodniej części Niziny Mazowieckiej (powyżej 75 mm),

 • 20-31 VII: najwyższe opady na Pojezierzu Litewskim, we wschodniej części Niziny Północnopodlaskiej, na Polesiu Zachodnim, w Kotlinie Sandomierskiej, w środkowej części Niziny Środkowomazowieckiej oraz na południu kraju od 30 do ponad 50 mm,

 • 1-9 VIII: najwięcej deszczu od 60 do 110 mm na Nizinie Środkowomazowieckiej i Południowopodlaskiej, na Wzniesieniach Południowomazowieckich, na wyżynach: Przedborskiej, Kieleckiej, Krakowsko-Częstochowskiej, Śląskiej, Woźnicko-Wieluńskiej, w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, w Niecce Nidziańskiej, w północno zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, w Sudetach, na Pogórzu Zachodniobeskidzkim i w Beskidach Zachodnich,

 • 10-19 VIII: najwyższe opady w środkowej części Pobrzeża Koszalińskiego (powyżej 50 mm).

 • 20-31 VIII: najwyższe opady w Beskidach Zachodnich, na Pogórzu Zachodniobeskidzkim, na Podhalu i w Tatrach (powyżej 120 mm).

Szkody suszowe

Jak czytamy w ustawie z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września…”. Dlatego też pojawienie się suszy w przynajmniej jednym okresie 60 dni oznacza, że plony ostateczne będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Na stronie internetowej monitoringu suszy rolniczej w zakładce Mapy zagrożenia suszą rolnicy mogą wybrać opcję zasięg maksymalny, z którego jednoznacznie wynika informacja o suszy. Jak zaznaczaj IUNG-PIB, zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajny w oznaczeniu suszy dla kraju, województwa, gminy i działki ewidencyjnej.

al na podst. IUNG-PIB
fot. pixabayAneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. maj 2024 22:58