StoryEditor

Nawozy YaraVita – z Pocklington na cały świat!

Nawozy YaraVita produkowane są w fabryce Pocklington (Anglia), skąd dystrybuowane są do prawie 80 krajów na świecie. Rocznie produkowanych jest tam 30–35 mln l nawozów. 
22.10.2018., 16:10h

– W tym roku otworzyliśmy drugą fabrykę w Brazylii, której moce produkcyjne wynoszą 18-20 mln l rocznie. Każdy produkt jest przystosowany do specyficznych potrzeb mikroelementowych, zarówno upraw rolniczych, jak i ogrodniczych czy sadowniczych – mówił Mike Beesley, dyrektor ds. rozwoju YaraVita. Prowadzimy rozliczne badania i doświadczenia, dzięki czemu możemy zaoferować produkty dedykowane praktycznie każdej uprawie na świecie – od zbóż aż po cytryny, winorośla, bawełnę czy banany. Zanim wprowadzimy produkt na dany rynek, najpierw analizujemy specyficzne warunki glebowo-klimatyczne i specyfikę uprawy i wtedy dopiero „szyjemy na miarę” produkt – dodał.

W ofercie YaraVita znajdują się nie tylko nawozy dolistne, ale także m.in. specjalistyczne nawozy do fertygacji. 

– YaraVita są wysoko skoncentrowanymi nawozami formułowanymi z pojedynczych mikroelementów, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin w okresie wegetacji, a nie są dostępne bezpośrednio z gleby lub innych źródeł. Mamy 140 różnych formulacji, w tym choćby: skoncentrowana zawiesina (np. YaraVita Zboże), skoncentrowany roztwór (np. YaraVita Kombiphos), mikrogranulat do sporządzania zawiesiny (np. YaraVita Betatrel DF), skoncentrowany roztwór (np. YaraVita Kukurydza) czy proszek – podkreślał John Brooks dyrektor techniczny YaraVita

Nowością jest formulacja, tzw. suchy płyn. Posiada cechy zawiesiny w postaci łatwych w użyciu mikrogranul np. w nawozie YV Betatrel. Nawozy YaraVita wzbogacone są w m.in. w substancje obniżające napięcie powierzchniowe poprawiające pokrycie roślin cieczą roboczą czy też substancje poprawiające przenikanie składników pokarmowych, bądź emulgatory i dyspersanty.

Właściwie dobrana formulacja i optymalny dobór formy surowca ma na celu także poprawę mieszalności ze środkami ochrony roślin. Zresztą mamy aplikację Yara Tankmix, w której można sprawdzić mieszalność nawozów YaraVita ze środkami ochrony roślin – podkreśla Karolina Frąckowiak-Pawlak z firmy Yara.

W Pocklington działa nie tylko fabryka, ale także laboratorium w którym rocznie wykonuje się 35 tys. analiz, z czego większość to analizy glebowe (ok. 90%), a reszta to analiza materiału zielonego. W tym laboratorium próbki gleby nie są mielone (ucierane), lecz ubijane.

– Analizy wykonujemy metodą spektrometryczną. Odczyn gleby oznaczany jest w KCl. W ciągu 45 min. możemy oznaczyć pH w 180 próbkach. Rolnicy uzyskują wynik analizy wraz z ich interpretacją i z rekomendacją dalszego postępowania – Mike Beesley. 

Pomoc w walce ze zgorzelą podstawy źdźbła

– Pierwszymi środkami ochrony roślin były tak naprawdę nawozy zawierające np. siarkę czy miedź. Od trzech lat prowadzimy doświadczenia badające wpływ nawożenia nawozem YaraVita Zboże na zdrowotność roślin w kontekście porażenia przez zgorzel podstawy źdźbła – mówiła dr Zuzanna Sawinska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Podkreślając jedocześnie, że badania nad rolą makro- i mikroskładników w ochronie roślin przed chorobami naukowcy zajmowali się już wcześniej. Wśród pierwiastków mających wpływ na zdrowotność roślin, nie tylko zbóż, ale także innych roślin uprawnych, najczęściej wymieniane są: potas, wapń, miedź, bor, mangan, siarka, krzem. 

– W przypadku zgorzeli podstawy źdźbła wskazuje się na 2 podstawowe składniki, tj. mangan, ale także miedź. Mangan chociażby poprzez wpływ na produkcję lignin w roślinie i wpływ na ich kondycję czy też rozwój systemu korzeniowego, wpływa na większą odporność roślin na atak tego patogena – wskazywała dr Sawinska. Z wyników badań wynika jasno, że największa presja zgorzeli podstawy źdźbła występuje w trzecim roku uprawy zbóż w monokulturze. Warto też pamiętać, że jest to patogen zwalczany przez zaprawę, ponieważ nie działa na niego żaden fungicyd nalistny – dodała.

Pierwsze objawy porażenia zgorzelą podstawy źdźbła obserwujemy już jesienią. Szkodliwość tej choroby polega m.in. na uszkodzeniu wiązek przewodzących, co prowadzi do blokowania transportu wody i składników pokarmowych. Porażone korzenie zamierają stopniowo, źdźbło staje się twarde, bardzo łatwo można roślinę wyrwać z gleby, a finalnie obserwujemy przedwczesne bielenie kłosów.

Mikroelementy wspierają ochronę fungicydową

– Na bazie wiedzy  na temat wpływu nawożenia wybranymi mikroelementami na porażenie zgorzelą podstawy źdźbła zdecydowaliśmy się założyć doświadczenie na odmianie pszenicy Batuta podatnej na tę chorobę (lata 2016–2018). Stosowano nawóz YaraVita 2-lub 3-krotnie – mówiła dr Sawinska.

Kombinacje doświadczalne były następujące:

1) kontrola, bez fungicydów, bez nawożenia YaraVita Zboże

2) Ochrona fungicydowa (T1: BBCH 29-31 preparat zawierający: prochloraz (320 g/l) + tebukonazol (160 g/l) + proquinazid (40 g/l) w dawce 1,2 l/ha, T2 BBCH 41–51 protiokonazol (53 g/l) + spiroksamina (224 g/l) + tebukonazol (148 g/l) w dawce 0,5 l/ha)

3) Stosowanie nawozu YaraVita Zboże – 3 terminy: jesienią 0,5 l/ha (BBCH 14–17), wiosną 1 l/ha (koniec krzewienia/początek strzelania w źdźbło) oraz liść flagowy 0,5 l/ha

4) Stosowanie nawozu YaraVita Zboże, dwa terminy: jesienią 0,5 l/ha (BBCH 14–17), wiosną 1 l/ha (koniec krzewienia/początek strzelania w źdźbło)

5) Pełna ochrona fungicydowa (T1 – preparat zawierający: prochloraz (320 g/l) + tebukonazol (160 g/l) + proquinazid (40 g/l) w dawce 1,2 l/ha, T2 – preparat zawierający: protiokonazol (53 g/l) + spiroksamina (224 g/l) + tebukonazol (148 g/l) w dawce 0,8 l/ha + nawożenie YaraVita Zboże (terminy i dawki jak w wariancie 3)

6) Ochrona fungicydowa (T1: prochloraz (320 g/l) + tebukonazol (160 g/l) + proquinazid (40 g/l), T2: protiokonazol (53 g/l) + spiroksamina (224 g/l) + tebukonazol (148 g/l) – obniżono do 70% dawki) + nawożenie YaraVita Zboże (terminy i dawki jak w wariancie nr 3).

  – Badania w każdym roku były istotne statystycznie. Okazało się, że zastosowanie YaraVita Zboże przyczyniło się – w stosunku wariantów 1 i 2 – do uzyskania ok. 40%, a niekiedy nawet 50%, skuteczności w walce z tym patogenem, co przełożyło się także na wzrost plonowania. W praktyce wyniki te mogą mieć bardzo duże znaczenie w kontekście integrowanej ochrony, tj. stosowania mikroelementów jako wsparcia ochrony fungicydowej – podkreślała dr Sawinska.  

  mwal
  Fot. Walerowska, firmowe

  Top Agrar
  Autor Artykułu:Top Agrar
  Pozostałe artykuły tego autora
  Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
  POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
  21. maj 2024 00:47