StoryEditor

Nowy raport IUNG w Puławach: Najsilniejsza susza w woj. lubuskim

Deficyt Klimatycznego Bilansu Wodnego od 11 kwietnia do 10 czerwca 2022 r., na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, wzrósł do –95 mm. Zwiększyła się więc ponownie skala i zakres występowania tego zjawiska w Polsce.
14.06.2022., 14:06h
W analizowanym okresie, tj. od 11 kwietna do 10 czerwca br. deficyt wody dla roślin uprawnych nadal występował w całym kraju. Największe niedobory wody notowano na terenie Ziemi Lubuskiej (do –179 mm). Duży deficyt wody notowano na Pojezierzu Wielkopolskim, Słowińskim, Pomorskim, na Polesiu Lubelskim, Kujawach oraz na Nizinie Wielkopolskiej od –130 do –159 mm. Na dużym obszarze Polski wschodniej, południowej i południowo-wschodniej niedobory wody były mniejsze od 0 do –119 mm (patrz mapa; źródło IUNG).
Susza w 12 województwach, na 5 uprawach
W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w trzecim okresie raportowania IUNG – PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terenie 12 województw:
 • zachodniopomorskiego
 • wielkopolskiego
 • lubuskiego
 • kujawsko-pomorskiego
 • pomorskiego
 • lubelskiego
 • dolnośląskiego
 • łódzkiego
 • opolskiego
 • warmińsko-mazurskiego
 • świętokrzyskiego
 • mazowieckiego.
Susza objęła 5 upraw:
 • zboża jare
 • zboża ozime
 • plantacje truskawek
 • plantacje krzewów owocowych
 • rzepak i rzepik.
Największy zasięg suszy rolniczej występował wśród zbóż jarych. Zjawisko odnotowano w 788 gminach, na obszarze 7,83% gruntów ornych kraju. W uprawach zbóż ozimych wystąpiło ono w 501 gminach, na 3,81% gruntów ornych.
Zróżnicowane opady
Kwiecień pod względem opadowym był bardzo zróżnicowany. Na wschodzie kraju opady o wielkości 40-60 mm były w normie wieloletniej, a lokalnie wyższe o ponad 30%. Na przeważającym obszarze kraju notowano opady od 20 do 40 mm, przy czym na północy Polski stanowiły od 30 do 100% normy, a na zachodzie od 100 do 130%.
W pierwszej dekadzie maja opady atmosferyczne na terenie kraju były bardzo małe, wynoszące poniżej 5 mm, tylko punktowo były nieco większe, do 20 mm. W drugiej dekadzie w południowej Polsce notowano brak opadów, na Nizinie Wielkopolskiej wynosiły od 10 do 35 mm, a na Pojezierzu Mazurskim od 10 do 25 mm. Na pozostałym obszarze kraju notowano opady od 5 do 10 mm. Trzecią dekadę maja charakteryzowało duże zróżnicowanie opadów na terenie Polski. Niskie opady, od 5 do 20 mm, wystąpiły w Beskidach, Pogórzu Karpackim, Kotlinie Sandomierskiej na Wyżynie Lubelskiej oraz na Pojezierzu i Nizinie Wielkopolskiej. Natomiast stosunkowo wysokie, od 30 do 70 mm, zmierzono na Pojezierzach Mazurskim i Pomorskim.
W pierwszej dekadzie czerwca małe opady zarejestrowano we wschodniej i zachodniej części kraju, od 10 do 20 mm, wyższe w środkowej Polsce, od 25 do 35 mm. Na terenie Wyżyn: Śląskiej, Krakowsko-Częstochowskiej oraz Małopolskiej opady były większe, od 36 do 100 mm. Nieco mniejsze wystąpiły na obszarze Kujaw, na Pojezierzu Mazurskim oraz w Beskidach Wschodnich, od 36 do 70 mm.
Informacje o stratach w plonach
Szczegółowe informacje przedstawiające straty plonów w poszczególnych województwach zamieszczone są na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR): www.susza.iung.pulawy.pl, w zakładce: Mapy zagrożenia suszą\wybierz uprawę\wybierz okres\ wybierz Zasięg maksymalny.
Warunki pogodowe obecnej wiosny z uwagi na wysokie usłonecznienie, dużą prędkość wiatru oraz małe opady atmosferyczne sprawiły, że straty plonów z powodu suszy rolniczej wystąpiły w 14 województwach. Do tej pory nie odnotowano ich w województwie małopolskim i podkarpackim.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. maj 2024 00:13