StoryEditor

Polska ma plan przeciwdziałania skutkom suszy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zakończyło prace nad projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Zatem nasz kraj znalazł się w gronie 10 państw europejskich, które opracowały i przyjęły taki dokument.
08.10.2020., 11:10h
Prace nad PPSS prowadziły PGW Wody Polskie, MGMiŻŚ oraz MRiRW. Stworzony projekt planu został następnie poddany półrocznym konsultacjom społecznym we wszystkich województwach. W ramach konsultacji społecznych zgłoszono ponad 800 wniosków. Plan zawiera 182 zadań wysuniętych przez lokalne społeczności, 334 z zakresu małej retencji oraz uwzględnia 78 inwestycji znajdujących się już inwestycjach Wód Polskich.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy określa, w jaki sposób w najbliższych latach podejmowane będą działania dotyczące zarządzania zasobami wodnymi, zarządzania kryzysowego i szacowania strat spowodowanych suszą. Zmienił też społeczne postrzeganie tego zjawiska w Polsce, zwiększył świadomość w zakresie oszczędnego nawadniania, retencjonowania wody, zwłaszcza w mikroskali poprzez np. zakładanie łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, czy zbieranie deszczówki. To ważne cele, bowiem 1/3 terytorium Polski jest zagrożona występowaniem suszy rolniczej.

Elementem PPSS jest katalog zawierający 26 pozycji odnoszący się do wszystkich użytkowników wód, obszarów oraz typów susz. Działania te zostaną przełożone na zadania realizowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Jednym z ważnych postulatów jest zatrzymanie wody jak najbliżej miejsca, w którym ona spadnie lub pojawi się w postaci wód roztopowych, gdyż poprawa lokalnego bilansu wodnego, wpływa na ten bilans w całym kraju.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. czerwiec 2024 13:30