StoryEditor

Pomimo okresowych opadów, susza nadal występuje

W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, wynosiła –76 mm i wzrosła o 12 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 III–20 V).
06.06.2022., 12:06h
Deficyt wody dla roślin uprawnych nadal występował w całym kraju. Największe niedobory wody notowano na terenach Pojezierza Wielkopolskiego, do –149 mm. Nieco mniejszy, do –139 mm występował na Pojezierzach: Wielkopolskim, Słowińskim, Pomorskim oraz Mazurskim, na Nizinie Wielkopolskiej oraz na Żuławach i Kujawach. Na dużym obszarze Polski północno-wschodniej oraz na Polesiu Lubelskim niedobory wody wynosiły do –119 mm, a na południowo-wschodnim rejonie kraju do –100 mm (patrz mapa; źródło: IUNG).
W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w drugim okresie raportowania Instytut stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski, chociaż na mniejszym obszarowo zakresie, mimo że zjawisko występowało na terenie 10 województw, tj.:
  • wielkopolskiego
  • lubuskiego
  • kujawsko-pomorskiego
  • zachodniopomorskiego
  • pomorskiego
  • łódzkiego
  • warmińsko-mazurskiego
  • dolnośląskiego
  • mazowieckiego.
Susza występowała w czterech uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek, krzewów owocowych.

Największy zasięg suszy rolniczej występował w uprawach zbóż jarych, którą odnotowano w 146 gminach. W zbożach ozimych wystąpiła ona w 69 gminach, w uprawach truskawek w 21, a na plantacjach krzewów owocowych – w 2.
W pierwszym i drugim raporcie notowano dość niskie wartości eawapotraspiracji wynoszące 2,5 mm/dzień. Obecnie dochodzą do 5 mm. Natomiast występujące opady atmosferyczne w drugiej, a zwłaszcza w trzeciej dekadzie maja spowodowały, że deficyt wody jest mniejszy niż notowany w pierwszym raporcie. Niemniej nadal w dalszym ciągu niedobory wody dla roślin uprawnych się utrzymują. Panujące warunki pogodowe obecnej wiosny z uwagi na wysokie usłonecznienie oraz dużą prędkość wiatru sprawiły, że straty plonów z powodu deficytu wody wystąpiły już w 14 województwach. Nie odnotowano ich jeszcze w województwie małopolskim i podkarpackim.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. kwiecień 2024 11:36