StoryEditor

Rosyjski rynek kukurydzy w 2021 roku - eksport, plony, produkcja

Specjaliści Centrum ekspercko-analitycznego agrobiznesu przygotowali badania marketingowe rosyjskiego rynku kukurydzy. Jak wygląda rosyjski rynek kukurydzy? Jakie są trendy i prognozy?  
16.10.2021., 15:10h

Rosja zwiększyła powierzchnię upraw kukurydzy na ziarno w 2021 roku o 4,1% (o 118,4 tys. ha) do 2,9 mln ha w stosunku do 2020 roku. Wzrost powierzchni upraw odnotowywany jest już trzeci rok z rzędu. W dużej mierze ekspansja powierzchni wynika z wysokiego poziomu cen w 2020 i 2021 roku.

Szczytowe wartości powierzchni osiągnięto w 2017 roku (3,01 mln ha). W 2018 roku, w wyniku stosunkowo niekorzystnej koniunktury cenowej, nastąpiło ich znaczne zmniejszenie (do 2,45 mln ha).

Zmniejszyła się również wielkość powierzchni kukurydzy na kiszonkę i zieloną paszę. W 2021 roku powierzchnia wynosiła 1,24 mln ha, czyli o 1,0% (o 12,6 tys. ha) mniej niż w 2020 roku. Ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich latach nastąpił znaczny spadek wielkości powierzchni kukurydzy na paszę. W ciągu 10 lat zmniejszyły się o 23,5%, w ciągu 20 lat – 2,5 razy, w ciągu 30 lat – 7,7 razy. Wynika to ze zmniejszenia zapotrzebowania na paszę ze strony produkcji zwierzęcej – w omawianym okresie znacznie zmniejszyło się pogłowie bydła.

W 2021 roku dostawy nasion kukurydzy do siewu do Rosji zmniejszyły się, gdy w 2020 roku był zauważalny wzrost dostaw. Import nasion kukurydzy do siewu w Federacji Rosyjskiej w 2020 roku wyniósł 33,7 tys. ton – o 27,1% więcej niż w 2019 r. W okresie styczeń-lipiec 2021 roku, w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku, import zmniejszył się o 9,0% do 25,2 tys. ton. Kluczowymi krajami pochodzenia importowanych nasion do siewu są Węgry, Francja, Rumunia, Austria, Serbia, Turcja, Niemcy i Słowacja.

W 2020 roku objętość zbiorów kukurydzy zmniejszyła się, ale w bieżącym roku oczekiwany jest wzrost wskaźników po kampanii zbiorów. W 2020 roku zbiory kukurydzy na zboże spadły o 2,8% w stosunku do 2019 r. i wyniosły 13,87 mln ton. W 2021 roku przewiduje się wzrost zbiorów kukurydzy. Analitycy Centrum ekspercko-analitycznego agrobiznesu prognozują wzrost zbiorów o 6,6% do 14,79 mln ton, w USDA – o 11,7% do 15 500,0 tys. ton.

Kluczowe regiony uprawy kukurydzy

Rosyjski rynek kukurydzy charakteryzuje się stosunkowo wysokim regionalnym stężeniem produkcji. Tak więc w 2020 roku udział TOP-5 najlepszych regionów-producentów stanowił 45,7% wszystkich zbiorów, a udział TOP-10 najlepszych – 70,9%. Kluczowymi regionami uprawy kukurydzy na ziarno w Rosji (jeśli mówić o 10 najlepszych regionach pod względem zbiorów w 2020 r.) są Kraj Krasnodarski, Republika Kabardyjsko-Bałkaria, Republika Osetii Północnej – Alania, obwód orłowski, kurski, woroneski, biełgorodzki, briański, tambowski i rostowski.

Odczuwalny jest wzrost efektywności produkcji i wydajność z jednostki powierzchni. Średnia roczna wydajność kukurydzy w Rosji w latach 1991-2000, zgodnie z obliczeniami ekspertów, wynosiła 2,5 t/ha, w latach 2001-2010 – wzrosła do 3,2 t/ha, w latach 2011-2020 – osiągnęła 4,8 t/ha. Dlatego trend w kierunku wzrostu plonów nie jest przypadkowy, ma trwały charakter, odnotowywany przez wiele lat.

Rosyjski eksport kukurydzy

Dla rosyjskiego rynku charakterystyczna jest ekspansja eksportu kukurydzy z Rosji. W 2020 roku dostawy, porównując z 2019 r., wzrosły o 22,0% (o 686,1 tys. ton) do 3,8 mln ton. W okresie styczeń-lipiec 2021 r., w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., eksport wzrósł o kolejne 11,7% (o 314,9 tys. ton) do 3,01 mln ton. Maksymalne wartości dostaw kukurydzy z Rosji w latach 2016-2017 osiągnęły odpowiednio 5,3 mln ton i 5,19 mln ton.

Kluczowymi rynkami sprzedaży rosyjskiej kukurydzy są Iran, Turcja, Wietnam, Korea Południowa, Chiny i Gruzja.

Wzrost konsumpcji kukurydzy

W Rosji zauważamy również wzrost konsumpcji kukurydzy. Rośnie zapotrzebowanie na kukurydzę zarówno na cele żywnościowe, jak i paszowe. Wielkość spożycia kukurydzy jako żywności na koniec 2021 roku ma wynieść 1,1 mln ton. Dla porównania, 5 lat temu wskaźniki wynosiły 950 tys. ton, a 10 lat temu – 700 tys. ton. Wielkość spożycia kukurydzy paszowej w 2021 roku szacuje się na poziomie 10 mln ton. 5 lat temu wolumeny były na poziomie 8,6 mln ton, 10 lat temu – 4 mln ton.

Oprócz tego w Rosji utrzymywał się wysoki poziom cen kukurydzy w 2020 roku i pierwszym półroczu 2021 roku. W lipcu-wrześniu ceny nadal utrzymywały się na wysokim poziomie. Wzrost cen był w dużej mierze spowodowany koniunkturą na rynku światowym. Ponadto wzrost cen miał wpływ na zwiększenie wielkości eksportu w związku ze spadkiem produkcji.

Oczekuje się, że w październiku, wraz z końcem kampanii zbiorowej, ceny znacznie spadną. Jednak już na początku 2022 roku może nastąpić nowa runda ich wzrostu. Wiele będzie zależeć od dynamiki cen światowych.

Maryia Khamiuk

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. luty 2024 01:02