StoryEditor

Susza nie ustępuje

W 4. okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2022 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) była ujemna, wynosiła –108 mm. W wyniku występujących warunków wilgotnościowych IUNG – PIB stwierdza w tym czasie wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski.
28.06.2022., 13:06h
W odniesieniu do poprzedniego raportu deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się o 13 mm, powodując jej niedobór w całym kraju. Największy notowano na Ziemi Lubuskiej oraz Wale Trzebnickim, od –170 do –189 mm. Duży niedobór wody stwierdzono również na Polesiu Lubelskim oraz w Kotlinie Sandomierskiej, od –150 do –179 mm. Tylko nieco mniejszy wystąpił na Pojezierzu Słowińskim, od –150 do –169 mm (patrz mapa).
Susza w 15 województwach, na 11 uprawach
Poza woj. śląskim susza rolnicza występowała na terenie pozostałych województw, w 11 uprawach:
 • zbóż jarych,
 • zbóż ozimych,
 • krzewów owocowych
 • truskawek,
 • rzepaku i rzepiku,
 • roślin strączkowych,
 • kukurydzy na ziarno.
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • drzew owocowych,
 • tytoniu.
 • warzyw gruntowych.
Według wykazu monitorowanych gatunków susza nie objęła upraw buraka cukrowego, ziemniaka oraz plantacji chmielu. W czwartym okresie raportowania od 20 kwietnia do 20 czerwca 2022 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach notowano w 891 gminach na obszarze 7,48% gruntów ornych kraju (patrz mapa).
W zbożach ozimych zjawisko wystąpiło w 501 gminach na obszarze 3,6% gruntów ornych kraju, w rzepaku i rzepiki w 254 gminach, na roślinach strączkowych w 146, w kukurydzy na ziarno i kiszonkę w 72 gminach.
Niebezpieczna ewapotranspiracja
W pierwszym i drugim raporcie notowano dość niskie wartości ewapotraspiracji wynoszące 2,5 mm/dzień. Występujące opady atmosferyczne w drugiej a zwłaszcza w trzeciej dekadzie maja spowodowały, że deficyt wody był mniejszy niż w pierwszym raporcie. Natomiast w trzecim raporcie ewapotranspiracja wzrosła do 2,9 mm/dzień, a w czwartym do 3,3 mm co spowodowało, że nastąpił wzrost deficytu wody zwłaszcza w zachodniej i południowo-wschodniej Polsce.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. maj 2024 00:45